Nieuws heb je in twee soorten: goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er weer een lezenswaardige papieren IJopener voor u ligt. Makkelijk was de productie daarvan allerminst: ons geld is bijna op. De inkomsten uit advertenties zijn door de corona dramatisch teruggevallen. Omdat we een gratis huis-aan-huis-blad zijn, hebben we geen betalende abonnees; voor een papieren medium doorgaans de andere grote inkomstenbron. In plaats daarvan heeft de IJopener altijd een jaarlijkse subsidie van de gemeente Amsterdam ontvangen (14.000 euro). Maar ook dat houdt op en wel per 1 januari 2021. Over krap drie maanden dus.

Die dubbele pech – nauwelijks advertentie-inkomsten en wegvallende financiële ondersteuning – is het slechte nieuws. Op deze plaats is eerder beschreven dat we de hulp van de lezer, van onze buurtgenoten, nodig hebben om in deze vorm te kunnen voortbestaan. We hebben daar mooie reacties en suggesties op ontvangen, waarvoor alleen maar een woord van grote dank past. Maar de waarheid is dat onze situatie penibel is gebleven. Het goede nieuws is dan weer dat de IJopeners die in 2020 nog uitkomen, dit nummer en de uitgave van december, financieel gegarandeerd zijn door het Fonds voor Oost, een laagdrempelige kapitaalverschaffer waarbij iedereen betrekkelijk eenvoudig een projectidee kan indienen. Fonds voor Oost is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en woningcorporatie Ymere.

We zijn dit buurtfonds zeer dankbaar dat ze voor ons in deze moeilijke tijd in de bres zijn gesprongen. Maar daarmee zijn we nog niet gered. Het Fonds voor Oost ondersteunt en financiert projecten. Het structureel en langdurig in de lucht houden van een buurtmagazine is een heel andere zaak. Of en hoe we dat kunnen doen, is nog een open vraag. Die zal de komende maanden op de een of andere manier moeten worden beantwoord.

Ruwweg zijn er drie scenario’s. We vinden meerdere kleine en grote geldschieters (misschien zelfs een hele grote…) en na verloop van tijd trekken de advertenties ook weer aan. Dat zou inderdaad goed nieuws zijn. Daar staan twee realistischer slecht-nieuwsscenario’s tegenover: geen of te weinig geldschieters en langdurig geringe advertentie-inkomsten. Dat betekent onvermijdelijk het einde van de papieren IJopener. Middenweg: we vinden nog wat geld voor een aantal nummers in 2021 en hobbelen moeizaam verder. Niet ondenkbaar. Veel mensen zullen zeggen: ‘Maar jullie hebben toch een website (www.ijopener.nl)? Dan ga je gewoon digitaal verder.’ Dat is zeker stukken goedkoper, alleen: de site is een mooie en nuttige aanvulling op de papieren editie. Als die laatste wegvalt heeft dat directe en nu nog lastig te voorspellen gevolgen voor onze website.

Kortom, dilemma’s genoeg. Om het voor de lezer overzichtelijk te houden, is hier ons actieplan voor de korte termijn: een donatiepagina waarop u uw bijdrage kunt storten. Zodat de IJopener op papier kan blijven verschijnen. Mocht u ons gaan helpen – en onze dank zou groot zijn! – realiseert u zich dan het volgende. Als we genoeg geld bij elkaar krijgen, blijven u en de buurt in ieder geval zolang onze begroting het toelaat verzekerd van mooie verhalen over het Oostelijk Havengebied, de Indische Buurt, IJburg en Zeeburgereiland. Geschreven en gefotografeerd door een redactie van onbetaalde buurtvrijwilligers. Mocht er onverhoopt niet genoeg geld binnenkomen, dan gaat de bijdrage van degenen die hebben gestort naar instandhouding en aanpassing van onze website. Dit alles met als doel: het voortbestaan van het geschreven woord en het pakkende beeld in ons gebied.

deel dit artikel: