De Rode Loper Op School biedt basisscholen in Amsterdam-Oost ieder jaar een uiteenlopend en bijzonder aanbod voor cultuureducatie. Er zijn programma’s vanuit diverse disciplines, zoals beeldende vorming, muziek, mode en toneel, vanaf de kleuterklas tot en met groep 8. De kunstlessen sluiten aan bij schoolvakken als taalontwikkeling, geschiedenis en natuur en wetenschap. 

De organisatie De Rode Loper op School vindt haar oorsprong in het verzoek vanuit stadsdeel Oost en een aantal culturele instellingen in 2000 aan de huidige directeur Machtelt van Thiel. Er was een duidelijke behoefte aan een programma voor scholen om kinderen vertrouwd te maken met allerlei uitingsvormen van kunst. Zij organiseerde een festival en hierin werd een basis gezien om diverse schoolprojecten vorm te geven. Nu, in 2022, zijn er dertig deelnemende scholen van IJburg tot de Watergraafsmeer en worden de kunstlessen door zo’n vijfendertig kunstdocenten gegeven.
In het project Eigen Wijsheden maakten kinderen een nieuw spreekwoord en gaven er betekenis aan. In december 2021 verwoordde Machtelt van Thiel in Het Parool dit project als volgt: ‘Taal is kunst. Mijn organisatie De Rode Loper Op School brengt kinderen op een actieve manier in aanraking met kunst: dans, theater, beeldende kunst en media. Daar hoort taal ook bij. Taal vernieuwt zich voortdurend – er komen woorden bij, er worden woorden vergeten – dat maakt het een levend kunstwerk.’ Nog te zien op de website: www.derodeloperopschool.nl/eigen-wijsheden-4 

Rembrandt en moderne fotografie 

De Rode Loper op School voerde met fotograaf Marije van der Hoeven een aantal jaren het project ‘Hoed op voor Rembrandt’ uit op basisscholen in Amsterdam-Oost. Op die manier leerden de kinderen zijn geheimen ontdekken die hem zo beroemd hebben gemaakt, zoals zijn licht-donkergebruik en zijn interesse voor het in beeld brengen van mensen. Kinderen ontwierpen zelf een hoofddeksel en werden door Marije geportretteerd in de geest van Rembrandt. De resultaten zijn vrolijk, ontroerend en verrassend. De kinderen waren trots op hun portretten en dachten samen na over wie zij in de tijd van Rembrandt geweest zouden zijn. Benieuwd naar de foto’s? Zie www.derodeloperopschool.nl/hoed-op-voor-rembrandt-2 

Naar het concert Pluk van de Petteflet 

Voor de jongste kinderen worden de avonturen uit de prachtige klassieker van Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp tot leven gebracht met de mooiste muziek van een ensemble uit het Nederlands Philharmonisch Orkest. Het concert wordt gegeven in de NedPhO-Koepel, in de Indische Buurt. Sommige kinderen zullen voor het eerst in een echte concertzaal komen. Tijdens het concert maken de kinderen kennis met vier soorten instrumenten: strijkers, klarinet, trompet en slagwerk. Ze ontdekken de betoverende kracht van klassieke muziek en ze krijgen allerlei associaties bij de verschillende klanken; een klarinet is vaak verdrietig, het slagwerk houdt wel van een feestje. De kinderen komen goed voorbereid naar de voorstelling door het aansprekende digitale lesmateriaal. 

Het Talent Paspoort: Ontdek je eigen en elkaars talent

De klas wordt op weg geholpen door kunstdocenten Petra Veenstra en Mette Steincke om met elkaar bewust te worden van de veelheid aan talenten in de groep. Zo zijn er goede tekenaars, topmuzikanten en superdansers. Maar ook andere talenten zijn belangrijk, zoals veel ideeën hebben of een trouwe vriend of grappenmaker zijn. Hoe laat je de talenten die ieder kind heeft tot hun recht komen, groeien en gewaardeerd worden?

Amsterdamse KinderKunstBiënnale 

In 2021 organiseerde De Rode Loper op School in de centrale bibliotheek voor het eerst de Amsterdamse KinderKunstBiënnale, een tweejarig festival met kunst van kinderen (leeftijd 4-12). De originele kijk van kinderen werd buiten de muren van de school aan een breed publiek getoond. De tentoonstelling is bedoeld om te laten zien wat gebeurt als kinderen in aanraking komen met de professionele kunsten, als er kunstenaars in de klas komen. Als ze kennismaken met toneel, dans en muziek. Als ze een museum of een concertzaal zien. Zo ziet een breed publiek dat kunst kinderen vormt en zij nieuwe ervaringen en perspectieven opdoen. Ze leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en hun omgeving kijken.
De eerstvolgende Amsterdamse KinderKunstBiënnale is in 2023. De daaropvolgende in 2025 heeft als thema 750 jaar Amsterdam.⋅ 

De website van De Rode Loper op School is een goede bron van informatie over vrolijke, kleurrijke en verrassende projecten: een aanrader om je te verwonderen over de mogelijkheden die geboden worden om kinderen op een bijzonder creatieve manier kennis te laten maken met kunst en cultuur. www.derodeloperopschool.nl 

deel dit artikel: