Op het mooie en gezellige Makassarplein is buurthuis Archipel een parel voor de buurt met aandacht voor iedereen, maar vooral ook voor kwetsbare buurtbewoners. Het eerste lustrum kon vorig jaar niet doorgaan door corona. Het zesjarig bestaan en de opening van het nieuwe seizoen is op 29 augustus feestelijk gevierd. 

In gesprek met Shazia Ishaq Russo (directeur) en Ramona Falkenreck (secretariaat) wordt duidelijk dat het team met passie en betrokkenheid activiteiten organiseert en buurtbewoners ondersteunt. IJopener sprak met hen over het afgelopen jaar en de toekomstverwachtingen. In 2020 werd de weerslag van corona in de buurt duidelijk door de groei van het aantal aanmeldingen voor de voedselbank op het Makassarplein. Roger de la Chambre, vrijwilliger bij de voedselbank op het Makassarplein in Oost, vertelt dat meer mensen afhankelijk zijn van de voedselbank. Er waren bijna honderdvijftig huishoudens aangemeld, terwijl dit aantal voor de coronamaatregelen nog op zo’n vijfentachtig lag. In een uitzending van AT5 werd duidelijk hoe groot de druk was. Geconcludeerd kon worden dat veel mensen hun baan kwijt waren geraakt door corona. Zzp’ers die zonder opdrachten kwamen te zitten, maar ook parttimers en fulltimers die in uren werden gekort en daardoor in de problemen kwamen. 

Cooking Ladies en buurtcontact

Ondanks de beperkingen van de coronapandemie is zoveel mogelijk doorgegaan met het bereiden van gezonde maaltijden. De maaltijden worden door een aantal vrouwen die samen de Cooking Ladies vormen, klaargemaakt. Deze vrouwen zijn of worden opgeleid voor commerciële catering. Met dit initiatief wordt gewerkt aan opdoen van ervaring, oplossen van sociale problematiek en binding met de buurt. Voor mensen met een smalle beurs zijn de maaltijden gratis. Anderen betalen ervoor. De eettafels in de grote ruimte (de kantine) kunnen hopelijk op korte termijn weer in gebruik worden genomen voor gezellig gezamenlijk eten. Op maandag wordt gekookt voor mensen in de laatste levensfase met de bijbehorende beperkingen. Er wordt rekening gehouden met allergieën en wensen voor speciale gerechten en smaken kunnen kenbaar gemaakt worden. Teammedewerkers brengen de maaltijden bij de mensen thuis. De medewerkers hebben zo ook aandacht voor de behoefte aan persoonlijk contact en belangstelling voor het individu. Ook kunnen ze problemen als groeiende armoede en eenzaamheid signaleren. Het aantal deelnemende mensen is ook gegroeid door de toenemende vraag naar zorg en de druk op zorginstellingen.
Zoals in alle oude buurten zijn ook de woningen in de Indische Buurt aantrekkelijk voor mensen die er een woning kunnen kopen en buurthuis Archipel hoopt ook deze groep te betrekken bij de buurt. Het doel is iedereen in de buurt met elkaar verbinden en prettig laten samenleven. Op die manier wordt iedereen gezien en gehoord. Nieuwe initiatieven, meewerken aan een activiteit, openstaan voor de buurt en een handje helpen, alles is welkom. 

FOTO: KIM MATERS

Kansenbank en dinnershow

De dagelijkse taalcursussen en de kinderactiviteiten zijn weer van start gegaan. En zoals in iedere organisatie moet ook gekeken worden naar nieuwe mogelijkheden en invulling van toekomstplannen.
Het idee voor de Kansenbank is al een halfjaar in uitvoering met een aantal activiteiten rond armoede en schulden. Om een budget bij elkaar te krijgen, is voor het verder realiseren van de Kansenbank ook crowdfunding nodig. Als pilot worden activiteiten aangeboden onder de paraplu Kansenbank, activiteiten die deels nog moeten worden vormgegeven. Zo is een start gemaakt met persoonlijke steun en hulp op allerlei terreinen zoals budgetmaatjes, formulieren invullen en hulp aan ongedocumenteerden. Als aanvulling op de voedselbank worden producten voor persoonlijke verzorging uitgegeven. 
Om het contact tussen buurtbewoners met verschillende achtergronden te vergroten en verbeteren zal in 2022 opnieuw een dinnershow worden georganiseerd. De eerdere dinnershow was een geslaagde avond waar buurtbewoners kennis konden maken met vertegenwoordigers uit diverse beroepsgroepen en vooral met elkaar. Voor een fotoverslag van deze avond zie www.buurthuisarchipel.nl/fotoverslagen/dinnershow.
Vanaf december kun je je als buurtbewoner inschrijven voor deelname aan de dinnershow 2022, een avond met een vijfgangendiner, een entertainmentprogramma en levendige gesprekken. Bovenal kunnen buurtbewoners van allerlei achtergronden elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.

Archipel is niet altijd goed telefonisch bereikbaar, maar per e-mail (buurthuisarchipel@gmail.com) is het mogelijk om een afspraak te maken. De activiteiten zijn te vinden op de website: www.buurthuisarchipel.nl.

deel dit artikel: