FOTO’S: BJÖRN MARTENS EN NIKKI SCHUURMAN

De Schatkaart helpt ieder kind van nul tot twaalf jaar om het beste uit zichzelf te halen. Het aanstaande nieuwe kindcentrum op Centrumeiland biedt behalve onderwijs ook opvang aan met een montessori-signatuur. In het opgeknapte schoolgebouw van Olympus in de Erich Salomonstraat spreekt IJopener met Valeri, Fedor en Simone, drie leden van een enthousiast team.

Vol trots laten Valeri Ligterink, Fedor de Groot en Simone van Lagen mij de ruimtes zien waar zij vanaf januari 2022 kinderen gaan ontvangen. Op de tijdelijke locatie starten zij met een opvanggroep voor kinderen vanaf twintig maanden tot vier jaar en een kleuter- en middenbouwgroep voor kinderen van vier tot negen jaar. Daarnaast bieden zij tussenschoolse en buitenschoolse opvang aan. In 2023 is het gebouw op Centrumeiland klaar waar ze als enig kindcentrum een plek krijgen. Hier zijn kinderen welkom van nul tot twaalf jaar.

Montessori

Wat betekent eigenlijk het montessori-aspect? Werken aan zelfstandigheid, dat is het doel van het Montessori Kindcentrum en daar nemen ze ook de ouders graag in mee.
Samen met de kinderen, de ouders en het team zorgen ze ervoor dat het kindcentrum voelt als een tweede thuis. Het kindcentrum is, aldus het team, een samenleving in het klein, waar kinderen het leven kunnen oefenen in een veilige omgeving. Hier mogen ze proberen met vallen en opstaan. Leren van elkaar wordt toegejuicht. Zo zullen de peutergroepen nogal eens met de kleutergroepen optrekken en die weer met oudere kinderen.
Leren is in de visie van de grondlegster Maria Montessori leuk en zinvol als je als kind de vrijheid voelt om te experimenteren en te leren om verder of anders te kijken, want dat mag: anders doen, anders denken en anders zijn.
Het gebouw op Centrumeiland waar ze in 2023 komen te zitten, nodigt ook uit om op ontdekking te gaan. Dat valt te lezen op de fleurige website.
Simone, die zich met kinderopvang en BSO gaat bezighouden, legt uit: ‘Peuters zijn ontdekkingsreizigers, daarom dagen we de kinderen elke dag uit. Dit kan zijn met verschillende werkjes, maar ook door ze te laten meehelpen in de moestuin. Ander voorbeeld: kinderen zijn trots als ze zelf iets kunnen, dat merk je bijvoorbeeld als ze zelf hun schoenen kunnen aandoen. Te beginnen met klittenband en daarna met veters. Dit komt terug in de montessori-materialen.’ Ook benadrukt Simone hoe belangrijk structuur en voorspelbaarheid zijn. ‘Als je een kind vertelt wat je gaat doen, bijvoorbeeld dat het een schone luier krijgt, dan weet een kind wat er gaat gebeuren en voelt het zich veiliger. Ook binnen de BSO vinden we samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen en je gewaardeerd voelen – in een omgeving die er specifiek op gericht is om kinderen deze mogelijkheden te bieden – een belangrijke meerwaarde hebben voor kinderen.’

Het team van De Schatkaart met vlnr: Sophie Hertzberger, Fedor de Groot, Valeri Ligterink en Simone van Lagen

Multicultureel

Wat zijn de verwachtingen omtrent diversiteit? Een groot deel van Centrumeiland bestaat uit zelfbouwwoningen en sociale huur. De verwachting is dat er, net als in heel Amsterdam, diverse culturele achtergronden in de wijk zullen zijn en dat ze dat terug zullen zien in het kindcentrum. Daarnaast verwachten ze nogal wat expats die uit heel verschillende delen van de wereld komen.

Integrale benadering

Wat ze belangrijk vinden, is een integrale benadering. Zo worden vakken als aardrijkskunde en biologie, maar ook andere vakken, integraal aangeboden. Dit betekent dat er niet zoveel hokjes zijn. Werken met thema’s, met verschillende aspecten van de diverse vakken, is er een voorbeeld van. De kinderen leren al in een vroeg stadium ook met andere leeftijdsgroepen om te gaan.
De integrale benadering is steeds meer een trend, ook bij nul- tot twaalfjarigen. De gemeente stimuleert dat, maar het bijzondere van het concept hier is dat zij van het begin af aan met elkaar het Kindcentrum voor alle leeftijdsgroepen opzetten.
Tot slot: ‘Zijn ze niet bang dat sommige kinderen juist veel behoefte hebben aan structuur?’ Fedor en Valeri: ‘In de montessori-optiek is men ervan overtuigd dat alle kinderen gemotiveerd zijn om te leren en kinderen maken verschillende ontwikkelingsfases door. In montessori-termen noemen we dat ‘de gevoelige periode’. Dat is het moment dat een kind openstaat voor bepaalde groei. Dat moet je heel goed in de gaten houden en daarom is observatie van de kinderen belangrijk. Elk kind heeft iets anders nodig, en wanneer er meer kaders nodig zijn, dan bieden wij dit.’
‘Als ouders nog vragen hebben, staan we altijd open voor een gesprek of rondleiding’, aldus het team.
www.mkcdeschatkaart.nl

deel dit artikel: