De Boekenboom Nieuw Amsterdam Nautilus op Zeeburger 

De boekenboom is een unieke boekenkast in de buitenlucht. De boom is gemaakt van gerecycled hout en staat sinds oktober vorig jaar bij het woon-werkgebouw Nautilus. Het project is ontwikkeld door kunstenaar Cindy Wegner, samen met Roos van Os, bewoner van Nautilus op Zeeburgereiland.
Stadshout Amsterdam leverde het hout voor de boekenboom. Stadshout verwerkt Amsterdamse bomen op duurzame wijze. Elke boom verzamelt verhalen, dat maakt stadsbomen uniek. De boekenboom past in het concept van de circulaire economie; de boekenboom verzamelt boeken en deelt ze uit. Buurtbewoners, boekenliefhebbers: Kom langs en neem een boek mee en een terug voor de kast!⋅

Stadspark Java-eiland 

De kop van het Java-eiland staat op het punt een heus stadspark te worden, als het aan de bewoners van het Java-eiland ligt. Zij hebben de handen ineengeslagen en zijn tot een professioneel plan gekomen onder leiding van buurtbewoner en landschapsarchitect Huub Juurlink. In samenspraak met de buurt wordt gepleit voor een bestemming waarbij het open karakter van de Kop behouden blijft. Grootste aandachtspunt is het achterstallig onderhoud. Sommige delen van de Kop zijn al langer dan tien jaar afgesloten met hekken, de stelconplaten zakken hier en daar weg, de grasmat verdient nodig aandacht en de schaarse verlichting zorgt in de avonduren voor onveilige situaties. Het gebouw van de voormalige school de Kleine Kapitein wordt tot dit voorjaar gebruikt voor dak- en thuislozenopvang. Daarna kan het park gestalte gaan krijgen. Volg de ontwikkelingen op de website van Stadsdorp Java-eiland.
www.stadsdorpjava-eiland.nl  

Wimmen Fonds voor aanstormend jong talent 

Het Wimmen Fonds kent financiële bijdragen toe aan (educatieve) projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud waarbij duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol spelen, en ook aan talent dat zich op duurzaamheid en innovatie richt. Het cultuurfonds biedt beurzen aan voor studie en onderzoek in het buitenland. Met een hbo-bachelor of wo-master in het vooruitzicht kan tussen 1 februari en 1 april 2022 een studiebeurs worden aangevraagd. Dit geldt voor alle studies, van een afgeronde kunstacademie-bachelor tot een master geneeskunde. Ieder jaar stelt het fonds dankzij giften van donateurs rond de 250 beurzen voor bijna 3 miljoen euro beschikbaar voor talentvolle afgestudeerde studenten uit alle disciplines. Het Wimmen Fonds is een van de Cultuurfondsen op Naam die het mogelijk maken voor het Prins Bernhard Cultuurfonds om cultuurfondsbeurzen uit te delen. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen en investeren in de toekomst. Een studiebeurs aanvragen kan tot 1 april, door afgestudeerden van alle mogelijke studies!
www.cultuurfonds.nl/cultuurfondsbeurzen  

 Krachtmoeders Indische Buurt 

Initiatiefnemer Ouarda el Morabet: ‘Met dit project worden moeders uit de Indische Buurt opgeleid tot Krachtmoeders die een verbindende en signalerende rol spelen in de buurt.’ De Krachtmoeders gaan sinds februari 2021 in groepjes de straat op. Zij zijn herkenbaar aan hun gele hesjes met de opdruk van Stichting Life&Style. Zij delen flyers uit van activiteiten en voorzieningen en gaan aan de hand daarvan met bewoners in gesprek. Inmiddels hebben zij een aantal trainingen gevolgd die hen kennis en vaardigheden bieden voor hun rol als Krachtmoeder, zoals een training tot vertrouwenspersoon. Hierin leren zij gesprekstechnieken, hoe ze mensen met problemen kunnen doorverwijzen en hoe ze met privacygevoelige gegevens om moeten gaan.
Zie ook www.coronaindestad.nl 

Nieuw Amsterdam Manifest – De stad is van ons 

In het afgelopen half jaar is in twintig brainstormsessies en tien programma-avonden met ruim vijfhonderd bewoners en gebruikers van onze stad – experts en ervaringsdeskundigen – in Pakhuis de Zwijger de basis gelegd voor het Nieuw Amsterdam Manifest 2022-2030. De verschillende programma’s die in het najaar van 2021 hebben plaatsgevonden, zijn terug te kijken op de website van Pakhuis de Zwijger.
Het Nieuw Amsterdam Manifest is tijdens de jaaropening op 11 januari gepresenteerd en aangeboden aan de lijsttrekkers van de vier grootste partijen in de stad in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 -16 maart dit jaar.
www.dezwijger.nl/programmareeks/ nieuw-amsterdam-akkoord  

Broedplaats Het Baggerbeest eerste gebouw Sluisbuurt 

Amsterdam krijgt er een grote broedplaats bij. Op de zandvlakte naast de ingang van de Piet Heintunnel ontwikkelt Stichting Urban Resort Het Baggerbeest. Het wordt een plek waar kunst, cultuur, horeca en evenementen samenkomen. De broedplaats start eind 2022 en krijgt een looptijd van tien jaar. Met een oppervlakte van 3000 m2 biedt het straks een werkplek aan 80 tot 100 kunstenaars. De horeca wordt een samenwerking tussen restaurant Haas & Popi en het Ambassadehotel. Er komen een groot terras, workshoplokalen en productieruimten voor kunsten cultuurinstellingen.
Touria Meliani, wethouder van kunst en cultuur: ‘Het Baggerbeest wordt een ontzettend bijzondere broedplaats en ik ben er trots op dat we daar als gemeente aan bij hebben kunnen dragen. Een plek die tien jaar kan bestaan en zo een stempel drukt op de ontwikkeling van de nieuwe buurt waar nu nog weinig voorzieningen zijn.’
De naam Het Baggerbeest verwijst naar de ontstaansgeschiedenis van het Zeeburgereiland, waar meer dan honderd jaar geleden slib uit het Oostelijk Havengebied nieuw land vormde.
www.amsterdam.nl/projecten/sluisbuurt 

Plan circulaire buurt Strandeiland 

Strandeiland is het nieuwste woon-, werken recreatie-eiland in wording in de eilandenwijk IJburg. Het moet een duurzaam, circulair functionerend gebied worden. Een groep IJburgbewoners, verenigd in de Stichting Natuurlijk IJburg, is op zoek naar een opzet voor het eiland waarin kringlopen – denk aan water, energie en afval – zich zo lokaal mogelijk aansluiten en toegevoegde waarde aan Strandeiland bieden. Zo krijgt dit gebied in hun ogen een duurzame meerwaarde. De bewoners zijn nog op zoek naar mensen met kennis over circulaire gebiedsontwikkeling. www.natuurlijkijburg.nl 

deel dit artikel: