Stichting IJopener geeft vijf kleurrijke magazines per jaar uit. Geschreven, getekend en gefotografeerd door buurtbewoners zijn we hét buurtmagazine voor het Oostelijk Havengebied, de Indische Buurt, IJburg en Zeeburgereiland.

De redactie van IJopener bestaat geheel uit vrijwilligers. We schrijven over cultuur, politiek, ondernemers, kunst, stadsontwikkeling, geschiedenis… afijn, over alles wat op ons pad komt en waarvan wij denken dat buurtbewoners er graag over willen lezen.

De redactieleden kiezen zelf het onderwerp voor hun artikel. Tijdens de redactievergaderingen wordt beoordeeld of alle voorgestelde artikelen samen een uitgebalanceerd geheel vormen. Komen alle wijken aan bod, worden politieke onderwerpen voldoende afgewisseld door wat luchtigere artikelen, zijn ondernemers niet oververtegenwoordigd?

En dan zijn er natuurlijk de vaste rubrieken, zoals de boekenrecensies, de columns, de culturele agenda, een gedicht en niet te vergeten: het recept van Neeltje. Naast de schrijvers maken onze coördinator en fotografen ook deel uit van het redactieteam.

Heb je interesse om zelf over de buurt te schrijven, als lid van de redactie of als gastschrijver, stuur ons dan een e-mailtje: info@ijopener.nl.

Redactieleden

 • Ruben Cardol
 • Eline Crijns
 • Natanja den Boeft
 • Marcel de Cnock
 • Lida Geers
 • Joyce Hes
 • Tineke Kalk
 • Arjen Poortman
 • Lisa Scheerder
 • Simone Slotboom
 • Joost van der Vaart
 • Neeltje Wiedemeijer
 • Corry Zoll

Bestuur

 • Betsy Albers (secretaris)
 • François Claessens (voorzitter)
 • Sjeng Lamers (penningmeester)
 • Lisa Scheerder (algemeen lid)
 • Bert Steinmetz (algemeen lid)

Stichting IJopener

Stichting IJopener is bij de KvK ingeschreven onder nummer 61610747.

Alle beschikbare gelden worden direct of indirect besteed aan realisatie en verspreiding van  het papieren magazine en realisatie en onderhoud van de digitale website. De gelden komen uit advertentie-opbrengsten en uit gemeente-subsidie. Dit laatste zal al snel minder worden waarvoor bijdragen van particulieren en bedrijven in de plaats zullen moeten komen.

De exploitatie ziet er als volgt uit (euro)

Inkomsten20192018
Subsidie van gemeente Amsterdam / stadsdeel Oost  14.00014.000
Inkomsten structurele advertenties magazine13.07612.778
Inkomsten incidentele advertenties magazine11.37011.531
Donaties60
Bankrente21
Totaal38.44838.448
Uitgaven20192018
Directe kosten magazine: opmaak, drukwerk28.84227.577
Kosten werving advertenties1.731
Kosten verspreiding magazine7.725   7.136
Algemene kosten: bank, verzekering, provider, bureau401376
Batig saldo1.4801.550
Totaal38.448 38.370

De exploitatie leidt tot de volgende vermogenspositie (euro):

Activa20192018
Debiteuren3.5274.632
Liquide middelen6.1573.303
Totaal9.6847.935
Passiva20192018
Eigen vermogen5.1833.703
Crediteuren4842.355
Omzetbelasting9871.877
Overlopende passiva3.030
Totaal9.684 7.935