Stichting IJopener geeft vijf kleurrijke magazines per jaar uit. Geschreven, getekend en gefotografeerd door buurtbewoners zijn we hét buurtmagazine voor het Oostelijk Havengebied, de Indische Buurt, IJburg en Zeeburgereiland.

De redactie van IJopener bestaat geheel uit vrijwilligers. We schrijven over cultuur, politiek, ondernemers, kunst, stadsontwikkeling, geschiedenis… afijn, over alles wat op ons pad komt en waarvan wij denken dat buurtbewoners er graag over willen lezen.

De redactieleden kiezen zelf het onderwerp voor hun artikel. Tijdens de redactievergaderingen wordt beoordeeld of alle voorgestelde artikelen samen een uitgebalanceerd geheel vormen. Komen alle wijken aan bod, worden politieke onderwerpen voldoende afgewisseld door wat luchtigere artikelen, zijn ondernemers niet oververtegenwoordigd?

En dan zijn er natuurlijk de vaste rubrieken, zoals de boekenrecensies, de columns, de culturele agenda, een gedicht en niet te vergeten: het recept van Neeltje. Naast de schrijvers maken onze coördinator en fotografen ook deel uit van het redactieteam.

Heb je interesse om zelf over de buurt te schrijven, als lid van de redactie of als gastschrijver, stuur ons dan een e-mail: info@ijopener.nl.

Redactieleden

 • Natanja den Boeft
 • Ruben Cardol
 • Marcel de Cnock
 • Eline Crijns
 • Lida Geers
 • Anna de Haas
 • Marna van Hal
 • Jikke Heermans
 • Joyce Hes
 • Inna van den Hogen
 • Tineke Kalk
 • Mariska Meijer
 • Lisa Scheerder
 • Goos van der Sijde
 • Simone Slotboom
 • Joost van der Vaart
 • Martijn de Waal
 • Corry Zoll

Bestuur

 • Betsy Albers (secretaris)
 • François Claessens (voorzitter)
 • Sjeng Lamers (penningmeester)
 • Lisa Scheerder (algemeen lid)
 • Bert Steinmetz (algemeen lid)

Stichting IJopener

Stichting IJopener is bij de KvK ingeschreven onder nummer 61610747. Het RSIN is 8544.12.712.

Alle beschikbare gelden worden direct of indirect besteed aan realisatie en verspreiding van  het papieren magazine en realisatie en onderhoud van de digitale website. De gelden komen uit advertentie-opbrengsten en uit gemeentesubsidie. Dit laatste zal al snel minder worden waarvoor bijdragen van particulieren en bedrijven in de plaats zullen moeten komen.

Het beloningsbeleid is overzichtelijk.
Drukker, pagina-opmaker en advertentie-opmaker factureren hun werk met een redelijk aangepast tarief.
Verspreiders en acquisiteur krijgen een kleine vergoeding.
Redactieleden en bestuursleden ontvangen geen vergoeding noch vakantiegeld; gemaakte kosten voor bureau-artikelen e.d. worden vergoed.

De exploitatie ziet er als volgt uit (euro)

Inkomsten20202019
Subsidie van gemeente Amsterdam / stadsdeel Oost  15.00014.000
Inkomsten advertenties magazine16.25724.448
Donaties3.6860
Bankrente02
Totaal inkomsten34.94338.450
Kosten20202019
Directe kosten magazine: opmaak, drukwerk22.83628.844
Kosten verspreiding magazine7.9507.725
Algemene kosten: bank, verzekering, provider, bureau757401
Totaal kosten31.54336.970

De exploitatie leidt tot de volgende vermogenspositie (euro):

Activa20202019
Debiteuren2.1773.527
Liquide middelen18.0896.157
Totaal Activa20.2669.684
Passiva20202019
Eigen vermogen8.8765.183
Crediteuren10.9803.723
Omzetbelasting410778
Totaal Passiva20.2669.684Stichting IJopener heeft de anbi-status. Uw gift aan IJopener komt hierdoor in aanmerking voor belastingaftrek.