Als het aan Nuon Vattenfall ligt, komt er bij IJburg een nieuwe centrale voor stadswarmte. Eentje die biomassa verbrandt in plaats van gas. Amsterdam en Diemen zijn er niet blij mee, want biomassa is lang niet zo schoon als het lijkt. Toch drukt Nuon het plan door. Een interview met Jildert Huitema, een IJburger die in actie is gekomen. ‘Ik werd door Nuon uit de informatiemarkt gezet.’

Samen met Maaike Hillebrand uit Diemen probeert Jildert Huitema de betrokken gemeenten te overtuigen de komst van de centrale te dwarsbomen. De gemeenten zeggen dat ze weinig kunnen doen: op papier voldoet Nuon aan alle eisen. En uiteindelijk besluit de provincie. Die stemt in juli over de komst van de centrale en alles wijst erop dat die er gewoon komt.

Wat wordt er straks gebouwd, als Nuon zijn zin krijgt?

‘Het wordt de grootste biomassacentrale van Nederland, die zo’n 90.000 huishoudens van stadswarmte gaat voorzien, in Amsterdam, Diemen en Almere.’

Wat is de herkomst van het organisch materiaal?

‘Wat Nuon ons wil laten geloven is dat het restafval is. Maar ze gaan hele boomstammen versnipperen. Door de komst van biomassacentrales is de vraag naar hout in Europa verdubbeld, en er is niet genoeg restafval en FSC-gecertificeerd hout om aan de vraag te voldoen. In Amerika gaan er al complete moerasbossen aan, oude ecosystemen.’

En die bomen worden dan per boot naar Europa verscheept, op dieselolie, om hier in de versnipperaar te gaan?

‘Ja. Omdat we hier met elkaar een hele gekke afspraak hebben gemaakt dat biomassa CO2-neutraal zou zijn. Dat klopt alleen op papier. Het duurt zeventig jaar na de aanplant voordat een boom de CO2 van een opgestookte boom weer heeft gecompenseerd. Ook levert biomassa drie keer zoveel CO2-uitstoot als gas. En fijnstof en allerlei giftige stoffen. Dat wordt onder het tapijt geveegd.’

Je bent goed op de hoogte, maar dit is niet jouw expertise, toch?

‘Klopt, ik werk bij Randstad. Ik kreeg de petitie tegen de centrale doorgestuurd en ben me toen gaan verdiepen. Ik ben naar de informatiemarkt van Nuon in Diemen geweest, waar ze vertelden dat biomassa een groen alternatief was. Het was allemaal heel gelikt. Dat is het probleem: als mensen het woord ‘biomassa’ horen, geloven ze meteen dat het duurzaam is. Totdat je ontdekt dat er jaarlijks 18.000 voetbalvelden bos ingaan en dat de centrale 300 miljoen euro aan subsidie krijgt.’

Waarom krijgt Nuon die subsidie?

‘Dat is door Den Haag bedacht. Op je energienota staat een bedrag dat je meebetaalt aan de energietransitie, en dat gaat naar windmolenparken en zonne-energie, maar dus ook naar biomassa.’

Hoe is biomassa op dat lijstje met duurzame energiebronnen terecht gekomen?

‘Door het werk van lobbyisten, ook op Europees niveau. Alle grote kolencentrales in Nederland gaan nu biomassa bijstoken om die subsidie binnen te harken. Daarmee gaat de fijnstofuitstoot flink omhoog. En Nederland staat al op plaats vier in de Europese ranglijst van landen met de slechtste luchtkwaliteit.’

Wat ondernemen Maaike Hillebrand en jij tegen de plannen?

‘We helpen bewoners een zienswijze in te dienen bij de gemeente tegen de komst van de centrale. En op 29 maart hadden we een bijeenkomst om mensen te informeren, met hoogleraar Martijn Katan, Anne Knol van Milieudefensie en Johan Vollenbroek, hij heeftde biomassacentrale in Nijmegen tegengehouden. We proberen zo druk uit te oefenen op de politiek. De luchtvervuiling is nog nooit goed besproken in de gemeenteraad.’

Ga je ook in gesprek met Nuon?

‘Op de informatiemarkt op IJburg heeft Nuon me de deur uitgezet omdat ik een flyer stond uit te delen. Ze hebben me later toch weer binnen gelaten omdat zoiets natuurlijk geen goeie PR voor ze is. In Europese regelgeving staat namelijk dat bij zo’n grote centrale burgerparticipatie moet plaatsvinden. Dat dekken ze af met zo’n informatiemarkt. Terwijl onafhankelijke informatie ontbreekt.’

‘Luchtvervuiling is nog nooit goed besproken in de gemeenteraad’

Is dat ook waarom de beleidsmakers zich zo passief opstellen, omdat ze het gewoon niet weten? Of speelt er meer?

‘Dat kan ik niet inschatten. Wel valt het op dat er in de nieuwe Sluisbuurt op Zeeburgereiland weer voor stadswarmte is gekozen. Het belang van Nuon is in ieder geval duidelijk: zoveel mogelijk warmte verkopen. Stadswarmte is een gegarandeerd monopolie.’

Want je kan als bewoner niet overschakelen naar een andere leverancier.

‘Inderdaad. En woningbouwverenigingen hebben zich verplicht stadswarmte te gebruiken. Dus als je dan een foto ziet met de directeur van de Amsterdamse corporaties samen met iemand van Nuon die samen champagne drinken… Die verwevenheid is zorgwekkend.’

Welke volgende acties zijn gepland?

‘Dat laten we weten op onze Facebook-pagina. En je kan je altijd bij ons melden als je wil helpen of je kennis wil delen.’

Wat nou als de biomassacentrale er toch komt?

‘Ik wil er nog niet aan denken. Misschien ga ik zelfs wel verhuizen.’

Protestacties op https://www.facebook.com/geenbiomassacentraleinDiemen

deel dit artikel: