Maarten Poorter (PVDA) is de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Oost. Komende verkiezingen is hij lijstduwer op de lijst van de PVDA voor de gemeenteraad.

Maarten Poorter: ‘Het is nodig dat de rol van stadsdeelcommissie versterkt wordt. Het was te weinig de afgelopen periode, met alleen een adviesrecht en een zeer beperkt budgetrecht. Straks kunnen er moties ingediend worden, waardoor het dagelijks bestuur kritischer bevraagd kan worden. De betere ondersteuning van de stadsdeelcommissie zal haar slagkracht vergroten.’ 

Het stadsdeelbestuur 

‘Het is jammer dat er is besloten tot benoemde leden van het dagelijks bestuur. Ik vind dat gekozen leiders beter zijn dan benoemde; de band met de kiezer is groter als je op iemand hebt kunnen stemmen. Dat is positief voor het vertrouwen in het openbaar bestuur. Toch blijft ook in toekomst het stadsdeelbestuur dicht bij de inwoners staan en is het daarom een belangrijk lokaal aanspreekpunt. Een voordeel van een benoemd dagelijks bestuur is dat er een sterke binding is met het coalitieakkoord. Plannen worden dan sneller realiteit, de neuzen staan dezelfde kant op. Hierdoor hebben we de afgelopen vier jaar belangrijke projecten voor Oost kunnen uitvoeren, zoals het aanpakken van de kansenongelijkheid en armoede. Ik vind dat Amsterdam groot genoeg is voor twee bestuurslagen; in Oost wonen 140.000 mensen, het is de omvang van een middelgrote stad. Net als in elke stad, is er behoefte aan specifiek op Oost gericht beleid, de mogelijkheid om een bepaalde “couleur locale” aan te brengen.’ ‘In Oost’, zegt Poorter, ‘doen we een aantal dingen anders dan in de rest van de stad. Zo staan bij ons de zelforganisaties centraal. In tegenstelling tot andere stadsdelen hebben wij ons welzijnswerk niet uitbesteed aan een grote externe organisatie, maar stimuleren en faciliteren we allerlei organisaties die vanuit de buurt ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de Dappere Dames, Prachtvrouw en StraatsmArt in de Molukkenstraat. Een centrale richtlijn op dit gebied vanuit de stad zou niet goed voor Oost zijn. Samen met deze lokale organisaties hebben we er de afgelopen bestuursperiode voor gezorgd dat hier de overlast van hangjongeren is afgenomen.’ 

Belangrijke adviezen 

‘Hoewel de stadsdeelcommissie in de volgende periode meer bevoegdheden krijgt, heeft zij de afgelopen periode ook belangrijke adviezen gegeven. Zo heeft zij een belangrijk advies afgegeven over de windmolens. Maar ook kleine initiatieven hebben ons bereikt. Bewoner Azziddine van 25 klopte aan bij de stadsdeelcommissie en met hulp van lokale organisaties en stadsdeel Oost is Native Oost ontstaan. Ze organiseren sporten spelactiviteiten voor kwetsbare jongeren en stimuleren ze tot het volgen van opleidingen. En door het geven van cursussen en huiswerkbegeleiding houden ze deze jongeren van de straat. Op dit soort initiatieven ben ik trots.’ Poorter verwacht dat er ‘de komende vier jaar andere debatten gevoerd gaan worden in de stadsdeelcommissies. Door de verdeling in vier gebieden, met elk een eigen vergadering, waren de stadsdeelcommissieleden de ogen en oren van de buurt. Gevolg was dat er vaker over deelbelangen werd gesproken dan over de belangen van Oost als geheel. Ik verwacht dat het de komende jaren meer gaat over de doelen die we voor ons stadsdeel willen bereiken. Die ogen en oren moeten aangevuld worden met hersens en handen. We willen doorbouwen aan de buurtteams, bewoners zeggenschap geven over budgetten, doorgaan met onze “hangjongeren”-aanpak, waarbij we ons meer richten op het verruimen van hun perspectief, ons meer bezighouden met de vraag: hoe komt het nou?’ 

Transparanter bestuur 

‘Bij Oost Begroot denken de bewoners mee over hoe we het gemeenschapsgeld willen uitgeven. Het is een instrument van ons allemaal en draagt bij aan een transparanter stadsbestuur. Dat is belangrijk, het zorgt voor vertrouwen bij de bewoners. We moeten een betrouwbare overheid zijn. Altijd in gesprek blijven, het vuilnis ophalen, armoede aanpakken, kansenongelijkheid bestrijden, maar ook de wachtlijsten bij de jeugdzorg verkorten. Als je niet de goede zorg voor je kind kunt krijgen, hoe kun je dan de overheid vertrouwen?’ ‘De bewoners’, besluit Poorter, ‘maar ook de politieke partijen zijn erg trots op onze stad, over hoe we de stad hebben opgebouwd. Politieke partijen zijn in staat om de ziel van de stad te vangen en die te vertegenwoordigen. In Amsterdam moet het gaan over kansengelijkheid, over sociale woningbouw en over bouwen voor de middengroep. De ziel van de stad vertegenwoordigen kan alleen door te strijden voor een sociale politiek.’⋅ 

deel dit artikel: