Amsterdam onttrok zich deze zomer aan de wereldwijde recordtemperaturen. Bijna geen dag onder de twintig graden, maar verzengend heet werd het nooit. Zonder merkbare gevolgen worden mensen blind voor een probleem tenzij een vertrouwde stem daar overtuigend verslag van doet. Zonder onderzoek, begrip van het verleden en bereidheid om te luisteren blijft alles bij het oude – tot het niet meer zo is.

Amsterdammers kijken al eeuwen naar het IJ en zien op het eerste oog altijd het zelfde donkere oppervlak. Columnist en stadsecoloog Stijn Nollen laat ons dit nummer -voor het eerst-  verder kijken dan de waterspiegel en neemt ons mee in de gelaagde wereld die daar onder schuilt gaat. Het is de geschiedenis van Amsterdam in het klein. De wereldhandel bracht nieuwe bewoners en door het optrekken van grenzen en sluizen veranderde de samenstelling van het IJ. De blik van Stijn helpt ons door de spiegel heen te kijken en vanaf de veerpont een wereld te zien die daarvoor verborgen bleef.

Door verhalen te vertellen willen wij de lezers van ons blad de buurt beter laten begrijpen. Mensen uit de  stadsdelen, met uiteenlopende achtergronden, van jong tot oud, hun verhaal laten doen, en anderen daar onderdeel van maken. Wij zijn ons er van bewust dat wij niet alle werelden in Amsterdam-Oost vertegenwoordigen. Sommige verhalen blijven onder de radar en weten hun weg naar de oppervlakte moeilijk te vinden. 

Een redactie die recht doet aan de diversiteit van de buurt komt tot betere verhalen. Wij doen daarom een oproep aan de buurt. Ben jij een verhalenverteller met oog voor veranderingen die nu onderbelicht blijven? Meld je aan als gastschrijver of redacteur, en help ons mee de lezers te laten verwonderen over kleine werelden die zij niet eerder zagen. 

deel dit artikel: