FOTO: BASTIAAN VLIERBOOM

De fiets- en voetgangerspont tussen Sporenburg en de Sluisbuurt gaat over een paar maanden varen. Maar pas op: de sterk toegenomen recreatie tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Oostelijk Havengebied is vooralsnog een onopgelost probleem.

Het zal oplettende buurtgenoten in het Oostelijk Havengebied en Zeeburgereiland niet zijn ontgaan: op de kop van Sporenburg en aan de Zuider IJdijk wordt sinds eind augustus gewerkt aan de aanleg van een pontverbinding. Op Zeeburgereiland zal over een aantal jaren de Sluisbuurt met 5.500 nieuwe woningen zijn verrezen. Meer huizen, meer mensen, meer infrastructuur. De pontverbinding is tijdelijk, aldus het stadhuis. Het is de bedoeling dat het veer vanaf begin 2023 gaat varen voor een periode van zeven jaar. Tot 2030 dus.
En daarna – ja, wat gebeurt er daarna? Dat is nog een open vraag. Een blijvende pont is een reële mogelijkheid, maar niet de enige. Wat het ook wordt, de buurten aan beide zijden van het Amsterdam-Rijnkanaal zitten de komende jaren vast aan een veerboot die dagelijks vele malen een van de drukst bevaren wateren van Europa zal oversteken. De verbinding tussen de Sluisbuurt en Sporenburg is bedoeld voor voetgangers en fietsers en is volgens de gemeente ‘niet voor bromsnorfietsen, scooters en brommobielen’.
In buurtmagazine de IJopener is er eerder op gewezen dat het toezicht daarop en de handhaving ervan voor Amsterdam, met zijn slechte reputatie wat tenuitvoerlegging betreft, nog een hele toer zal worden. We zullen het als buurtblad nauwlettend in de gaten houden en er zeker over berichten als blijkt dat brommers en scooters het verbod massaal negeren. Dat is de vrees van bewoners op Sporenburg die wijzen op afnemende veiligheid in hun woonwijk bij toenemende verkeersdrukte.
Maar er is nog ander punt wat de veiligheid aangaat. De afgelopen jaren, met die prachtige, haast mediterrane zomers, is de waterrecreatie in het Oostelijk Havengebied sterk toegenomen. Het aantal voorzieningen daarvoor, zoals steigers en jachthavens, bleef bij deze ontwikkeling niet achter. Op animaties van de buurt zag je een paar jaar geleden rondom nieuwe woningen, bijvoorbeeld op Cruquius, vrolijke zeilbootjes varen en mensen zwemmen. Dat is nu werkelijkheid geworden. En een deel van die werkelijkheid is zich gaan afspelen in de onmiddellijke nabijheid van de toekomstige pontverbinding tussen Sporenburg en Sluisbuurt. Foto’s die de afgelopen maanden door buurtbewoners zijn gemaakt bewijzen dat. Zie bovenstaand beeld.
Zeil- en roeiboten, kano’s, pleziermotorboten in alle soorten en maten, SUP-boarden en andere recreatievaartuigjes hebben bezit genomen van het Spoorwegbassin en de wijde omtrek daarvan. Vrijwel tot waar het Amsterdam-Rijnkanaal begint. Zwemmers wagen zich steeds verder het water op, ook in koudere jaargetijden. En in deze onoverzichtelijke drukte komt dan dadelijk een pont te varen waarvan de schipper ook nog de voorbijsnellende beroepsvaart in de gaten moet houden. Dat wordt wel een kwestie van [curs]bijzonder goed zeemanschap.
De pont en de veiligheid: klakkeloze acceptatie van die twee-eenheid en verwijzing naar wet- en regelgeving is niet genoeg. Om ongelukken te voorkomen zal er meer moeten gebeuren. Of het nu gaat om de veiligheid in de straten van Sporenburg (en dadelijk de Sluisbuurt) of om de veiligheid op het water. De gemeente is het aan zichzelf verplicht – en aan buurtbewoners en watergebruikers –  om die veiligheid te waarborgen. Waterdicht graag.

deel dit artikel: