Iedere keer als ons blad bij de lezer ligt, zuchten we even diep. Alle medewerkers zijn blij dat het weer gelukt Een papierenkrant maken is geen kleinigheid, al hoeft dat in ons geval niet iedere dag. Voor de IJopener moet georganiseerd en bestuurd, geschreven, gefotografeerd, geïllustreerd, geredigeerd, vormgegeven, geadverteerd, gedrukt en gedistribueerd worden. Beeld en tekst moeten ook online, dus daar gaan we weer: als grotendeels nietprofessionele organisatie (‘voor en door de buurt’) trekken we een sprint en…. maken ons op voor weer een volgend nummer. 
In de tussentijd hopen we dat de lezer het krantje heeft gekregen en er iets van opsteekt. Of het gewoon leuk vindt. Deze uitgave biedt weer een keur aan verhalen en beeld. U vroeg zich misschien net af hoe het met de Piet Heintunnel staat, die al een tijd dicht is en waarover je opmerkelijk weinig hoort of leest. Wordt daar nog wel gewerkt? In deze aflevering staat een fotoreportage over voortgang en belang- rijkste feiten van dit omvangrijke ondergrondse werk. Zoveel is zeker: er wordt daar hard gewerkt. Als het allemaal af is, zal ook wel een diepe zucht klinken: van opluchting dat we ’m weer mogen gebruiken. Een tunnel mis je pas als je er niet meer doorheen kunt en de alternatieven te wensen over laten. 
U vroeg zich misschien ook af hoe het zit met oprukkend wild in de stad. Dit naar aanleiding van recente meldingen dat er een otter in Oost is gesignaleerd. Kunnen we ook wolven verwachten? De Veluwe, waar canis lupus voorkomt, ligt voor dit prachtige maar omstreden grote roofdier slechts een dagje draven van de hoofdstad. In dit nummer legt stadsecoloog Geert Timmermans uit hoe wilde dieren hun weg vinden naar en in het grootstedelijke doolhof van wegen, water en bebouwing. Bovendien nemen we een kijkje in het gebied waar naar verluidt de Amsterdamse otter is aangetroffen, de Diemer Vijfhoek en omgeving. 
Nog iets interessants in dit nummer: alles over de activiteiten van opleidingscentrum Cybersoek op het Timorplein in de Indische Buurt. Je kunt daar als buurtgenoot leren omgaan met computers én de Nederlandse taal, voor nieuwkomers, ouderen of anderen belangrijk om zich staande te houden in de strijd om het hedendaags bestaan. 
Al zou je het niet meteen denken, deze onderwerpen hebben direct of indirect te maken met gemeentepolitiek. Tunnelbouw, wilde dieren in de stad, digitalisering op buurtniveau: de stadspolitiek heeft er op z’n minst een mening over, moet erover besluiten of zal het moeten financieren. Op woensdag 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In Amsterdam mogen we dan ook onze stem uitbrengen op de stadsdeelcommissies. Denk vooral niet te snel dat dat laatste er weinig toe doet. Buurtpolitiek in het verspreidingsgebied van de IJopener gaat in wezen over niets anders dan het belang van Oost. Je kunt er eindeloos over klagen, maar de IJopener gelooft in buurtpolitiek en dito democratie. Daarom besteden we er in deze editie uitvoerig aandacht aan. 
Nu zult u vragen: wat doet de politiek voor mij in mijn buurt? Voorbeelden genoeg, en ze hebben meestal te maken met wat in gemeentekring ‘het stimuleren en faciliteren van zelforganisatie’ heet. Een treffend staaltje daarvan zijn de Dappere Dames, een bewonersinitiatief waar de IJopener onlangs over schreef. De Dappere Dames proberen vrouwen uit hun isolement en eenzaamheid te halen en organiseren activiteiten voor kinderen in de vakanties. Ze werken samen met Buurthuis Batavia in de Tidorestraat, dat op zijn beurt – u raadt het al – mede kan functioneren door toedoen van Stadsdeel Oost. Zo komt de politiek ongemerkt dichtbij. Het is in het belang van Oost dat de Dappere Dames hun nobele werk kunnen blijven verrichten. Die stembus op 16 maart doet er echt toe. Lees erover in dit nummer. Veel plezier!⋅ 

deel dit artikel: