Geen brug, maar wel pontjes tussen het Oostelijk Havengebied en de buurten ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal? Ook een veerverbinding stuit bij menigeen op verzet, zo blijkt uit een ingezonden reactie van bewoners op het KNSM-eiland.

Wie denkt dat het KNSM-eiland geschikt is voor een pontverbinding met de Sluisbuurt komt bedrogen uit. Aanvankelijk was het KNSM-eiland niet genomineerd als aanlandingsplaats en dat is logisch. De vaarroute voor een pont is langer en ook de fietsroute van het Zeeburgereiland naar de stad wordt langer. Dus minder gebruikers en daarbij ook nog duurder dan andere routes. We hebben het dan nog niet over de nautische veiligheidsproblemen.

Maar ook voor de bewoners van het KNSM-eiland zou het een ramp zijn. Het hart van het eiland wordt gevormd door de KNSM-laan, een centrale as waarop alle zijstraten uitkomen. Deze stedenbouwkundige inrichting samen met het feit dat dit eiland voornamelijk hoogbouw heeft, betekent dat deze laan een grote verkeersdruk kent. Ook is het een busroute. De verkeerstrechter bij Loods 6 en het Mien Ruysplantsoen leidt er nu al toe dat fietsers, auto’s, bussen, bestelwagens en parkeerders elkaar verdringen. Een toename van het fietsverkeer als gevolg van een pont zou dit probleem alleen maar vergroten.  

Een fietsroute over de Surinamekade, door sommigen als alternatief genoemd, heeft grote gevolgen voor wandelaars, joggers, hondenbezitters en binnenvaartschippers. De kade heeft een recreatieve functie die door de komst van speedbikes, elektrische scooters en fietsers zal verdwijnen. Dit betekent nog minder publieke ruimte op het eiland. Bovendien loopt bij Loods 6 aan de Surinamekade het verkeer volkomen vast. Hier zijn veelal ambachtelijke bedrijven en ateliers gevestigd waar aan- en afvoer van goederen noodzakelijk is. De weg is hier voor het bestaande eenrichtingsverkeer al te smal.

Er wordt gesuggereerd dat twee plaatsen geschikt zouden zijn voor de aanlanding van een pont op het KNSM-eiland: de kop van het eiland bij het Venetiëhof en bij het Levantplein. Als er een pontverbinding op de kop bij het Venetiëhof gerealiseerd zou worden, brengt dit behalve directe gevolgen als (geluids)hinder voor de bewoners ook grote kosten voor de aanpassing van de infrastructuur van het eiland met zich mee. Verdwijnen van het plantsoentje, aanpassing van de groenstrook, de stoepen voor Loods 6, het kruispunt bij het Azartplein, herinrichting  en vermindering van parkeerplaatsen. Met andere woorden: minder groen en minder parkeerruimte. Bij Loods 6 verdwijnen de parkeerplaatsen voor bezoekers en klanten geheel en geldt: ‘no parking, no business’.  

Het Levantplein vormt vandaag de dag het hart van recreatie voor het hele eiland. Het wordt gebruikt als voetbalveld, speelterrein, theater, circusruimte, openluchtbad, om te chillen, en is de ontmoetingsplek voor ouders en kinderen. Het plein grenst aan de Ertshaven die dicht bezet is met woonboten en behalve voor wonen ook gebruikt wordt voor zwemmen en door zeilers, kanoërs, paddleboarders, pleziervaart en vissers. Gezien de intensiteit van deze activiteiten en de geluids- en deiningsoverlast voor de bootbewoners is ook deze locatie ongeschikt.

Duidelijk mag zijn dat een pontverbinding op het KNSM-eiland niet mogelijk is. Hierbij tellen niet alleen de bezwaren van de bewoners van het KNSM-eiland mee. Ook bewoners van het Zeeburgereiland geven de voorkeur aan een minder omslachtige en tijdrovende verbinding. ⋅

Meer weten? www.geenpontopknsm.nl

Tekst: Eric Petzinger, bewoner KNSM-eiland

deel dit artikel: