Graag willen wij reageren op het artikel in de vorige IJopener over een fietsverbinding tussen Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied, waarin Daisy van Kan en Henk Hermsen aan het woord komen.

Als je van Zeeburgereiland richting CS kijkt, zie je Sporenburg liggen. Hoe heerlijk is het om daarheen te fietsen? Wie vanaf Sporenburg naar Zeeburgereiland kijkt, denkt: hoe moet dat dagelijks met meer dan 11.000 fietsers? Wie er van een afstand naar kijkt, ziet dat er ook gezamenlijke belangen zijn. Veiligheid is daarvan de belangrijkste.

Onderzoek van de gemeente leerde dat de route onveilig is en complexe kruispunten heeft, waarvoor geen oplossingen voorhanden zijn. Terwijl op Zeeburgereiland gebouwen geen uitgangen mogen hebben, die de fietsroute kruisen, moeten fietsers zich op Sporenburg langs zijstraten, een basisschool en meer dan vijftig garages worstelen. Sommige daarvan voor tientallen auto’s. Is dat heelhuids gelukt, dan wacht het kruispunt met de Verbindingsdam. De route kruist hier bussen, trams, fietsers en auto’s van en naar KNSM/Java. Dit gaat geduld en verkeersinzicht vragen van scholieren, studententramconducteurs, auto en buschauffeurs. De seconden winst in fietstijd uit het verkeersmodel Amsterdam zijn dan al verdampt. Vervolgens wacht het drukke kruispunt met de Van Eesterenlaan en op naar de Fred Petterbaan om dan de trambaan én de Panamalaan over te steken naar de Czaar Peterstraat.

Het eerste participatietraject, waarvan ondergetekende met andere bewoners en ambtenaren één van de initiators is, had drie doelstellingen. Vinden van gezamenlijke belangen, heldere informatie over tegengestelde belangen, onderzoeken van de noodzaak van de verbinding zodat beslissers een afgewogen besluit konden nemen.

Veiligheid is een gezamenlijk belang. Het goed besteden van belastinggeld ook. Kwaliteit van wonen is een lokaal belang; van Zeeburgereilanders én van Sporenburgers. Het eerder genoemde onderzoek leerde ook dat Sporenburg de verwachte verkeersstroom waarschijnlijk niet aan kan. Kenmerk van de democratie is dat de meerderheid niet zomaar over de belangen van een minderheid heen walst.

Iedereen snapt dat bewoners van Zeeburgereiland en de verwachte studenten en scholieren veilig en snel van en naar de stad moeten kunnen fietsen. In hun reflectie op de huidige klankbordgroep verwoorden Hermsen en Van Kan hun teleurstelling over het functioneren van de klankbordgroep. De beschreven ‘wij-zij-sfeer’ kan alleen tot wederzijds onbegrip, verdeeldheid en krachtmetingen leiden. En dat is nou precies waarvoor de klankbordgroep niet bedoeld is! Wegblijven van overleggen, druk uitoefenen via de media en conflicteren met de gemaakte afspraken in de klankbordgroep maken de afstanden alleen maar groter. Zeker van toekomstige gebruikers als Hermsen en Van Kan zou je verwachten dat ze zich hard maken voor een veilige route en niet tegen beter weten in vasthouden aan een route die volgens gemeentelijk onderzoek onveilig is. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Amos Gomes de Mesquita & Judith Diepenmaat

deel dit artikel: