Het gemeentebestuur heeft plannen gemaakt voor een autoluwere stad. En, zoals dat gaat in onze stad waar stadsdelen zijn, het gemeentebestuur heeft aan de dagelijks besturen van de stadsdelen gevraagd wat ze van dit autoluwe plan vindt. Zijn er aanvullingen of zaken vergeten? Het dagelijks bestuur heeft een advies opgesteld en wil op haar beurt weten wat de stadsdeelcommissie van hun advies vindt. Al snel gaat het over de Piet Heinkade. In het advies staat dat het dagelijks bestuur de ambitieuze doelstellingen omarmt maar wel zeer negatief tegenover de circulatiemaatregelen bij de Oostertoegang staat. Het plan is namelijk om eenrichtingsverkeer op de Oostertoegang bij het Centraal Station in te stellen. Het doorgaand verkeer van de De Ruijtertunnel naar de IJtunnel/Valkenburgerstraat kan dan niet meer via de Oostertoegang rijden. Dit verkeer moet via de Piet Heinkade en de Kattenburgerstraat naar de IJtunnel rijden. Daarmee neemt de hoeveelheid verkeer op de Prins Hendrikkade met meer dan 30% af. Maar als gevolg van circulatiemaatregelen bij de Oostertoegang, ontstaat een toename van verkeer op de Piet Heinkade en de Kattenburgerstraat (+30%). Tijdens de vergadering zijn er ook insprekers die bevestigen dat de leefbaarheid aan de Piet Heinkade onder druk staat. De weg is verworden tot een permanente file, met veel geluidsoverlast en luchtverontreiniging tot gevolg. En dan is de overlast van het treinverkeer, met het voornemen van de NS om het goederenvervoer te intensiveren en bovendien te verplaatsen naar het spoor het dichtste bij de Piet Heinkade, nog niet eens meegenomen. De stadsdeelcommissie ziet daarom net als het dagelijks bestuur de circulatiemaatregelen graag aangepast. Maar dan neemt de portefeuillehouder het woord. Die 30% blijkt toch niet helemaal te kloppen, die geldt meer voor de Kattenburgerstraat dan voor de Piet Heinkade. De exacte aantallen heeft hij nu niet voorhanden. Hij was zelf ook verrast dat het zo verwoord is in het advies van zijn eigen dagelijks bestuur. De Piet Heinkade is een belangrijke verkeersroute, een corridor, om die autoluw te maken is buitengewoon lastig. Het verkeer moet toch kunnen circuleren. De geluidsoverlast op de Piet Heinkade heeft hij laten onderzoeken door de onafhankelijke milieudienst en die valt gewoon binnen de grenzen. De stadsdeelcommissie neemt het aan. Enkele commissieleden vinden dat vooral het verkeer van buiten geweerd moet worden, bezoekers moeten hun auto achterlaten aan de rand van de stad, of met de trein komen. Dan is er voldoende ruimte voor de Amsterdammers om zich met de auto binnen de stad te kunnen verplaatsen. Ook moet er voor gewaakt worden dat gezinnen niet de dupe worden van deze maatregelen, want gezinnen hebben gewoon een auto nodig om te kunnen functioneren. Stiekem is het eigenlijk een autosluw plan. En trouwens, in 2030 is het in de stad toch verboden om je in voertuigen te verplaatsen die op fossiele brandstoffen rijden, 2030 = Amsterdams vervoer emissievrij? Dan kunnen we de komende tien jaar gewoon doorgaan met hoe we het nu doen en wordt het vanzelf opgelost.

De portefeuillehouder zegt toe aandacht te zullen vragen voor de toename van het verkeer op de Piet Heinkade. En dan wordt het advies van het dagelijks bestuur in stemming gebracht. En blijken dertien leden voor, twee tegen en een lid is inmiddels verdwenen dus die stem gaat verloren. 

deel dit artikel: