Kan de gemeente eens ophouden met zeggen dat ze er niets aan kunnen doen? Amsterdam zou zijn invloed moeten laten gelden. We zijn de hoofdstad nota bene. 

Aan het woord is een bewoner van Zeeburgereiland die zijn licht laat schijnen over agendapunt ‘Lijn 26’. Zoals het een democratie betaamt kunnen burgers zonder restricties inspreken bij de vergadering van de stadsdeelcommissie. Over een punt op de agenda of zomaar, over een onderwerp dat ze aan het hart gaat.

Deze inspreker laat er geen misverstand over bestaan: gemeente, doe wat aan de onbetrouwbare OV-verbinding met IJburg en Zeeburgereiland en zorg voor een alternatieve busverbinding. En hou op met jezelf zo klein te maken.

Lijn 26 staat op de agenda omdat iedereen, inclusief het dagelijks bestuur, is geschrokken van de berichten over de IJtram. Want wat blijkt? Het wisselsysteem en de seinaansturing van lijn 26 zijn verouderd. De benodigde onderdelen zijn niet meer leverbaar. Ook vormt de Piet Heintunnel voor de tram een probleem. Die zou als een flessenhals in de dienstregeling werken. Het kost namelijk drie minuten om met de tram door de tunnel te rijden en er mag maar één tram per rijrichting door de tunnel. Zelfs bij een lichte vertraging ontstaat al snel een tramfile; zie hier uw flessenhals. En dan het vervangend vervoer; het is onmogelijk om alle reizigers op het traject van lijn 26 per pendelbus te vervoeren. Hiervoor zijn wel 60 bussen per uur nodig. Het GVB heeft niet zoveel reservematerieel. Per storing zijn gemiddeld maar vier tot zes bussen beschikbaar.

De stadsdeelcommissie vindt ook dat er een extra OV-verbinding moet komen. Trek bijvoorbeeld bus 48 door naar IJburg, of bus 66 naar het Muiderpoortstation. Doe iets met lijn 22. Maak een nieuwe OV-verbinding naar Station Zuid.

Het dagelijks bestuur zegt alles in ogenschouw te willen nemen en het te gaan bespreken in de vervoersregio. Ook wijst het op de inspreekmogelijkheid bij de raadscommissie Vervoer. Dit probleem, dat het stadsdeel niet in zijn eentje op kan lossen, kan daar aan de orde worden gesteld. En zo komt het dat een week later in het stadhuis wederom gesproken wordt over de problemen bij lijn 26. Ook nu is er weer een burger die gebruikmaakt van het inspreekrecht. De goed geïnformeerde inspreker wijst er op dat het er weliswaar op lijkt dat de problemen rond de zomer opgelost zullen zijn – in mei zullen nieuwe wissels en een nieuw seinaansturingssysteem beschikbaar zijn en zal er met dubbele tramstellen gereden gaan worden – maar tegelijkertijd heeft het GVB aangegeven dat de rijfrequentie van lijn 26 dan weer naar beneden gaat. De bewoners schieten er dus niet veel mee op. Bovendien zal het in de toekomst nog veel drukker worden, dus blijft een extra busverbinding nodig. 

De wethouder Vervoer denkt daar anders over. Want op dit moment vindt een inventarisatie van benodigde maatregelen plaats. En die inventarisatie zal eerst goed geëvalueerd moeten worden. Het is daarom nog helemaal niet zeker dat een extra busverbinding noodzakelijk is. We moeten met de juiste oplossing komen, zegt de wethouder, en die verwerken in een nieuw mobiliteitsplan.

De juiste oplossing. Dat is vooralsnog niet de door de burgerij aangedragen oplossing. Zoveel is duidelijk.

Elk nummer doet IJopener Magazine kort verslag van de maandelijkse vergaderingen van de stadsdeelcommissie Oost in de vergaderzaal aan de Oranje-Vrijstaatkade.

deel dit artikel: