In deze tijd van afnemend vertrouwen van iedereen in iedereen, is de vergadering van de stadsdeelcommissie ronduit een verademing. Het begint met een Dappere Dame uit de Indische Buurt die cupcakes heeft meegenomen om het stadsdeel te bedanken voor de gelijkwaardige samenwerking die zij heeft ervaren bij het herinrichten van speeltuin Batavia in het Sumatraplantsoen. Een staaltje van burgerparticipatie, co-creatie of hoe je het ook wilt noemen dat duidelijk geslaagd is.
Het gevoel dat we met allemaal goede dingen bezig zijn, krijgt nog een extra impuls als gesproken wordt over een burgervoedselbos op het oostpuntje van het Zeeburgereiland. Volgens de stadsdeelcommissie vergroot een voedselbos waar burgers verantwoordelijk voor zijn de sociale cohesie, en zorgt het daarnaast voor lokale productie en dus voor kortere ketens. De portefeuillehouder is ook enthousiast en zegt toe om naast alle andere plannen die er zijn voor dit stukje eiland – zoals uitbreiding van de A10, een elektriciteitsvoorziening voor de tramremise, een afvaloverslag van land naar water, een strand – ook dit plan mee te nemen in het ruimtelijk kader dat op dit moment wordt ontwikkeld voor heel Zeeburgereiland. 
Ook de Oostbrug staat op de agenda. Een nieuwe brug over het IJ, van het Azartplein naar de Johan van Hasseltweg. Dit nieuwe ontwerp valt behoorlijk goed. In ieder geval is de nautische sector er blij mee. Een onderdeel van het nieuwe ontwerp is door het gemeentebestuur voorlopig in de ijskast gezet. Dat is de Lloydpassage, een extra brug vanaf de Verbindingsdam over de IJhaven, dwars door winkelcentrum Brazilië en verder langs het Lloydhotel. Dit onderdeel moet voor een snellere doorstroom naar de Czaar Peterstraat zorgen. De Lloydpassage wordt weer actueel als blijkt dat de Oostbrug tot een verkeersinfarct in het Oostelijk Havengebied leidt. De kans dat dat gebeurt is heel klein, betoogt de portefeuillehouder. Het zal namelijk nauw gemonitord worden en nog voordat een verkeersinfarct ontstaat, zullen er maatregelen worden getroffen, zodat dat verkeersinfarct niet ontstaat. Hij heeft er vertrouwen in, benadrukt hij. De portefeuillehouder en de stadsdeelcommissie zijn eensgezind in hun afkeer van een ander onderdeel van de brug. Het gaat om de voorgestelde nieuwe Kompasdam met bijbehorende lig- en wachtplaatsen en het Kompaspark. Dat is een nieuwe groenvoorziening voor de buurt. Op honderd meter van de wal, evenwijdig aan het KNSM-eiland, in het IJ en bereikbaar via de nieuwe Oostbrug. In het verleden zijn er spanningen geweest tussen de nautische functie van het water en bewoners op het land, waarbij de gemeente aan die bewoners heeft beloofd niet zomaar ligplaatsen voor de wal van het KNSM-eiland te realiseren. Hier nu op terugkomen is niet goed voor het vertrouwen. De stadsdeelcommissie is het helemaal eens met de portefeuillehouder. Op één lid na. Dit lid vraagt zich af hoe het mogelijk is dat in deze stad nog steeds eerst woningen worden gebouwd – zie IJburg – en daarna pas de verbindingen. En is het niet zo dat deze brug op een onlogische plek komt te liggen, waarbij beide kanten niet in staat zijn de door de brug opgewekte verkeersstromen te verwerken? En is de stad wel in staat om zo’n brug – de kosten worden geraamd op € 325 miljoen tot € 515 miljoen – te betalen? En het onderhoud? De stad staat er niet goed voor met die honderden kilometers aan bouwvallige kades en bruggen. Hoe garanderen we dat deze brug, die als alles meezit in 2032 in gebruik kan worden genomen, wel goed onderhouden wordt? De portefeuillehouder stelt opgewekt dat stadsdeel Noord hartstikke blij is met deze brug. En die beheerkosten worden tegenwoordig prima in het oog gehouden. Dat gebeurt in het investeringsbesluit, dat overigens nog niet is genomen. Als het de commissie geruststelt, wil hij zich daar wel nogmaals sterk voor maken.
En dan wordt er gestemd. De hele stadsdeelcommissie is voor. Op één lid na dan.

Elk nummer doet IJopener kort verslag van de maandelijkse vergaderingen van de stadsdeelcommissie Oost in de vergaderzaal aan de Oranje-Vrijstaatkade.

deel dit artikel: