Duurzaam in al zijn verschijningsvormen. Zo zouden de nazomerse vergaderingen van de stadsdeelcommissie getypeerd kunnen worden. Duurzame verhoudingen: commissieleden en dagelijks bestuur laten niet na elkaar te complimenteren en te bedanken; een duurzaam samenwerkingsverband lijkt dan toch tot stand gekomen.

Duurzame omgeving: eigenlijk alles wat besproken wordt blijkt linksom of rechtsom met duurzaamheid te maken te hebben. Het begint al bij de bespreking van de milieueffectrapportage (MER) die voor Strandeiland opgesteld wordt. Een mooie aanleiding om nog eens te memoreren hoe niet duurzaam de te bouwen biomassacentrale in Diemen zal zijn. Het dagelijks bestuur beaamt dat, al wordt wel voorzichtig opgemerkt dat een MER daar niet over gaat. Die gaat namelijk over de milieueffecten van de activiteiten in het specifieke gebied, en niet van de activiteiten in de omgeving van dat gebied. Maar goed, het dagelijks bestuur wil best nog eens memoreren niet blij te zijn met de biomassacentrale.

Dan de veiligheid van de vaarroutes. De commissie wijst op de onveilige situatie in Baaibuurt bij Zeeburgereiland, die geteisterd wordt door veel te hard varende motorboten en jetski’s. Niet alleen veroorzaken ze veel geluidsoverlast en hoge golfslag waardoor de natuurlijke waarden van het gebied onder druk komen te staan, ook varen ze gewoon tussen de zwemmers door. Het is wachten op een ernstig ongeluk. Het dagelijks bestuur zegt toe te bekijken hoe dit in de MER meegenomen zou kunnen worden.

Er wordt gepraat over het ontwerpbestemmingsplan Centrumeiland: de parkeernorm op het eiland welteverstaan. Onduidelijk is hoe hoog de parkeernorm per woning zal worden, is het 1,25 of 0,6? Het dagelijks bestuur zal het uitzoeken. Wel duidelijk is dat op heel Centrumeiland 50 parkeerplaatsen voor bezoekers zullen komen. Is dat niet te weinig? Het zal er voor zorgen dat de bewoners geen bezoek meer krijgen, dat er geen families komen wonen, dat het een plek voor expats wordt, die alleen maar gericht zijn op de stad en op Schiphol. Sommige leden vrezen dat Centrumeiland een dependance van Almere wordt, Almere-West noemen ze het gekscherend. Maar Amsterdam wil het autogebruik terugdringen, wil autoluw worden, duurzaam zijn en dat geldt ook voor Centrumeiland. Die extra parkeerplekken zullen er dus niet komen.

Als blijkt dat er geen geluidreducerend asfalt komt op Centrumeiland, maar gewoon asfalt, wordt de duurzaamheidsvraag weer gesteld. Maar geluidreducerend asfalt slijt sneller, waardoor het sneller vervangen moet worden en dus minder duurzaam is dan gewoon asfalt. Duurzaamheid gaat dus niet over geluidsoverlast. Binnentuinen wel; de binnentuinen op Centrumeiland moeten groen worden. Echte tuinen, echte aarde. Voorkomen dat de bewoners hun tuinen volbouwen. Sowieso inzetten op gezamenlijke binnentuinen. Meer groen en minder steen. En minder schuttingen. Misschien dat er ook een Tiny Forest aangelegd kan worden? Het stadsdeel stimuleert de aanleg van Tiny Forests en de komende jaren zullen er, nadat een participatietraject is gevolgd, twaalf in Oost worden aangelegd. Als dat niet kan misschien anders een wormenhotel? In Oost schijnt de scheidingsbereidheid in de Watergraafsmeer heel hoog te zijn, hoger dan in andere buurten van Oost waar het organische keukenafval zonder pardon in de vuilnisbak wordt gekieperd. Hoe het met de scheidingsbereidheid op Centrumeiland staat, valt nog te bezien. Misschien even in Almere kijken?

IJopener Magazine doet kort verslag van de maandelijkse vergaderingen van de stadsdeelcommissie Oost in de vergaderzaal aan de Oranje-Vrijstaatkade.

deel dit artikel: