De beleidsarme periode na de gemeenteraadsverkiezingen van maart is ten einde. Vlak voor het zomerreces is het door het college aangedragen nieuwe dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost door de stadsdeelcommissie gewogen en goed bevonden. Vooral het geslacht en de woonplaats van de nieuwe stadsdeelvoorzitter valt in goede aarde. In tegenstelling tot de vorige voorzitter is het een meisje en in tegenstelling tot de vorige voorzitter woont ze in het stadsdeel en wel in IJburg. Carolien de Heer heet ze en ze zit namens de PvdA (met twee zetels derde partij in de stadsdeelcommissie, na GroenLinks met vier zetels en D66 met drie zetels) het dagelijks bestuur voor. De andere dagelijks bestuurders zijn Rick Vermin van GroenLinks die zijn tweede periode ingaat, en Jan-Bert Vroege van D66, voorheen gemeenteraadslid en nu voor het eerst bestuurder in een stadsdeel. Naast het feit dat het dagelijks bestuur in Oost duidelijk aan het emanciperen is, wordt ook de specifieke woonplaats van de nieuwe stadsdeelvoorzitter als hoopvol teken gezien. 
Wellicht voelt zij een grote betrokkenheid bij een hardnekkig probleem binnen het stadsdeel, namelijk de jongerenoverlast op de Pampuslaan in IJburg. Woont ze daar in de buurt en heeft zij er ook last van, willen enkele stadsdeelcommissieleden weten. De goedlachse stadsdeelvoorzitter houdt zich op de vlakte, zegt dat ze er wel wat over vernomen heeft maar vindt het te ver gaan om daar op dit moment inhoudelijk op in te gaan. De stadsdeelcommissie laat er voor nu bij, maar bij de volgende vergadering blijkt dat ze een agendapuntformulier heeft ingediend waarin ze de stadsdeelvoorzitter oproept om met de overlast gevende jongeren van de Pampuslaan in gesprek te gaan. Vorige maand is er een meet-up geweest waarbij gesproken is met bewoners en ondernemers, maar de jongeren waren afwezig. De stadsdeelcommissie vindt het niet goed dat er over de jongeren wordt gesproken, maar niet met de jongeren. De stadsdeelvoorzitter vertelt dat er wel degelijk dit jaar met de jongeren is gesproken. In februari door de vorige stadsdeelvoorzitter en in april door de politie, waarna de jongeren samen met de politie een iftar hebben bezocht. Ook vertelt ze dat de jongeren hebben aangegeven dat ze een buurthuis willen, maar dat dit pas in 2024 op Centrumeiland gerealiseerd zal worden. Ondertussen zijn er activiteiten voor de jongeren in de Witte Kaap waar Dynamo ze stimuleert hun capaciteiten en talenten te ontdekken en eventuele problemen zelf op te lossen. De stadsdeelvoorzitter had wel begrepen dat dit niet zo goed beviel en daarom is er een opdracht gegeven aan stichting VrIJland. Dat is een plek waar kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en hun creativiteit kunnen ontdekken door buiten te spelen, te bewegen, te bouwen en met de handen in de aarde te wroeten. Ook is opdracht gegeven aan stichting Carabic die zich richt op het initiëren, faciliteren, verbinden, versterken, inspireren en uitvoeren van activiteiten gericht op maatschappelijke zelfredzaamheid, integratie en participatie in de breedste zin van het woord, van vooral kwetsbare Caribische en moslimvrouwen en kinderen in Amsterdam Zuidoost en daarbuiten. De stadsdeelvoorzitter stelt voor dat stadsdeelcommissieleden aansluiten bij komende activiteiten van deze stichtingen om zo het gesprek met de jongeren aan te gaan. Maar de stadsdeelcommissie houdt voet bij stuk. Ze hebben van stichting Carabic gehoord dat het belangrijk is om zelf met de jongeren te praten, en ook het ambtelijk team Pampuslaan heeft de stadsdeelcommissie gevraagd om een gesprek te organiseren. Dit laatste zetje helpt. De stadsdeelvoorzitter zal met een paar leden van de stadsdeelcommissie om de tafel gaan zitten en bekijken hoe een gesprek met de jongeren georganiseerd kan worden.
Ondertussen heeft de burgemeester bekendgemaakt dat het cameratoezicht dat sinds december 2021 op de Pampuslaan is ingesteld, verlengd wordt. Volgens de burgemeester is er nog steeds onrust in de buurt. Sinds het plaatsen van de camera’s is er een poging tot brandstichting geweest, en ook openlijke geweldpleging. Ook hebben een aantal geweldsmisdrijven plaatsgevonden. Het cameratoezicht duurt in ieder geval tot eind 2023.

Elk nummer doet IJopener kort verslag van de vergadering van stadsdeelcommissie Oost aan de Oranje-Vrijstaatkade.

deel dit artikel: