Is het veilig in onze buurt? Makkelijke vraag, niet zo’n makkelijk antwoord. De een zal zeggen: Het is steeds veiliger want de criminaliteit neemt af. Een ander zal zeggen: De sociale onveiligheid neemt toe dus het is onveiliger. Wat zeggen de cijfers? IJopener zoekt het uit.

Eerst de vraag of de criminaliteit inderdaad afneemt. Als het over criminaliteit gaat, gaat het traditioneel over misdrijven. Dat zijn zwaardere strafbare feiten als moord, bedreiging, overvallen, zedenmisdrijven, drugshandel en inbraak. Sinds 2012 is het totaal aantal door de Nederlandse politie geregistreerde misdrijven gedaald met 52 procent. Tegelijkertijd is de criminaliteit echter veranderd. Digitale criminaliteit is opgekomen. In 2021 was 17 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder – bijna 2,5 miljoen mensen – slachtoffer van online criminaliteit. Drugsverslaafden die eind vorige eeuw voor veel criminaliteit zorgden, zijn verdwenen. Terrorisme en zware drugscriminaliteit met afrekeningen, liquidaties en vergismoorden deden hun intrede. Er zijn meer en zwaardere explosies in de stad en er is meer en zwaarder onderling geweld tussen groepen jongeren.

Criminaliteit

In onze veiligheidsregio (Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Ouderkerk aan de Amstel, Diemen en Uithoorn) is de geregistreerde criminaliteit de laatste twintig jaar ook gedaald. Tenminste, tot vorig jaar. Inmiddels stijgt het weer. Stond de index in 2021 op 100, nu staat deze op 104. Sommige buurten in onze stad scoren ruim onder de 100, anderen scoren er ruim boven. In onze stad scoort de buurt Burgwallen Nieuwezijde in Centrum met 226 het hoogst en Middenmeer in Oost met 52 het laagst. Binnen ons stadsdeel zijn de verschillen groot. Weesperzijde (170) en Oosterpark (158) scoren het hoogst. In het verspreidingsgebied van de IJopener scoort Indische Buurt Oost (99) het hoogst, gevolgd door Zeeburgereiland/Bovendiep (98), IJburg West (73), IJburg Oost/IJburg Zuid (63), het Oostelijk Havengebied (60) en Indische Buurt West (59). In ons verspreidingsgebied ligt de geregistreerde criminaliteit onder het gemiddelde van de veiligheidsregio. Maar de geregistreerde criminaliteit in ons gebied is afgelopen jaar wel iets toegenomen.

Slachtofferschap

Om iets over veiligheid te kunnen zeggen, is het naast de plek waar criminaliteit plaatsvindt ook belangrijk om te weten waar de slachtoffers van deze criminaliteit wonen, ook als de criminaliteit plaatsvindt in een andere buurt. Amsterdamse buurten met een hoog slachtofferschap zijn niet de buurten waar de meeste geregistreerde criminaliteit plaatsvindt. Het hoogste slachtofferschap is te vinden in de Van Lennepbuurt (392), Van Galenbuurt (240) en Slotermeer West (185). In onze buurt zijn Indische Buurt West (169) en Indische Buurt Oost (144) de koplopers. Zeeburgereiland/Bovendiep (108) staat op de derde plek. IJburg Oost/IJburg Zuid volgt met 91, IJburg West met 76, en in het Oostelijk Havengebied is het slachtofferschap het laagst met 73. Het valt op dat het digitale slachtofferschap in Indische Buurt West met 211 het op een na hoogste van de regio is. Alleen in de Van Lennepbuurt is het digitale slachtofferschap hoger met 233. Maar ook in IJburg Oost/IJburg Zuid (122) en Indische Buurt Oost (120) is het digitale slachtofferschap fors hoger dan gemiddeld in de regio (97). 

Ervaren overlast

Overlast door personen en verloedering van de openbare ruimte tasten de veiligheid in een buurt aan. De ervaren overlast is afgelopen jaar toegenomen en staat nu op 101. De top drie wordt gevormd door Burgwallen Oudezijde (321), Burgwallen Nieuwezijde (297) en Grachtengordel Zuid (159). Op de vierde plek staat een buurt uit ons stadsdeel, IJburg Oost/IJburg Zuid (157). Indische Buurt West (109), IJburg West (103) en Indische Buurt Oost (102) scoren ook allemaal bovengemiddeld. Het Oostelijk Havengebied (87) en Zeeburgereiland/Bovendiep (84), scoren onder het gemiddelde. Er is dus behoorlijk wat overlast in onze buurt waarbij IJburg Oost/IJburg Zuid verontrustend hoog scoort.

Onveiligheidsbeleving

Een inschatting van de criminaliteit en de overlast in de buurt, een rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt en een inschatting van de kans om slachtoffer te worden, bepalen de onveiligheidsbeleving van bewoners. In de regio is het gemiddelde daarvan 102. In onze buurt scoort IJburg Oost/IJburg Zuid (125) het hoogst. En alweer fors hoger dan de rest van de buurt: Indische Buurt West met 106 en Indische Buurt Oost met 105. Daarna volgen IJburg West met 102, Zeeburgereiland/Bovendiep met 78 en hekkensluiter Oostelijk Havengebied met 69. Ondanks het feit dat in onze buurt gemiddeld genomen minder geregistreerde criminaliteit is, zijn deze criminaliteit én de onveiligheidsbeleving van de bewoners in onze buurt dit jaar wel gegroeid. Het is kortom onveiliger geworden in onze buurt.

deel dit artikel: