Nederlanders zijn een spaarzaam volkje. Dat is genoegzaam bekend. We zijn zelfs de spaarkampioen van Europa. Maar hoe zit dat met de Amsterdammer en de inwoner van het verspreidingsgebied van de IJopener in het bijzonder? En, ook niet onbelangrijk, maakt al die spaardrift wel gelukkig?

Bezig zijn met sparen, dat doet niet iedereen. Amersfoort blijkt de zuinigste stad van Nederland te zijn: 30 procent van de inwoners is daar bezig met sparen. Dat is veel meer dan de gemiddelde Nederlander, waarvan 11,4 procent aan het sparen is. De gemiddelde Amsterdammer steekt daar dan weer gunstig bij af: 15,5 procent houdt de hand op de knip. Inwoners van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) zijn allemaal ongeveer even zuinig, al is binnen deze groep de Rotterdammer het zuinigst met 16,7 procent. De stedeling spaart in zijn algemeenheid trouwens vaker dan de bewoner van het platteland. 

De provincie 

Als we onszelf provinciaal beschouwen, blijkt dat Zuid-Holland (13,6%) en Noord-Brabant (12,5%) de zuinigste provincies zijn. In onze provincie Noord-Holland is 12,2 procent bezig met sparen. De Zeeuw en de Fries sparen het minst vaak; met beide ruim 8 procent zijn zij de grootste potverteerders. Opvallend is ook dat de provinciale kas van Friesland en Zeeland het leegst is. Maar de Friezen en de Zeeuwen zijn dan weer wel het meest trots op hun Fries- en Zeeuw-zijn. De provinciale Noord-Hollander kan dat niks schelen, die bungelt onderaan qua trotsheid op het Noord-Hollander-zijn. 

Inkomen en vermogen 

Zuinigheid lijkt niet tot grote trots te leiden. Maar is er dan een relatie tussen zuinigheid en inkomen, of zuinigheid en vermogen? Het hoogste inkomen per bewoner wordt verdiend in onze provincie, in Noord-Holland dus. De provincie Utrecht komt op de tweede plaats. In de provincie Groningen wordt het minst verdiend. De zuinige provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant verdienen gemiddeld. Wel staat Zeeland op de derde plaats qua verdienvermogen. Dat wordt nog erger als we naar het gemiddeld vermogen per provincie kijken. Zeeland staat bovenaan met het hoogste gemiddelde vermogen. Dus weinig sparen maar wel aardig verdienen en nog meer vermogen leiden tot trots, dat staat nu wel vast. 

Onze stad 

Terug naar Amsterdam. Binnen Amsterdam bestaan grote verschillen in zuinigheid. Inwoners van Zuidoost zijn het zuinigst: 26,53 procent is bezig met sparen. Nummer twee is Oud-West met 23,88 procent en op plaats drie staat Durgerdam, met 20 procent.
Oost valt op, want de minst zuinige buurt van de hele stad ligt in ons stadsdeel. In IJburg West is slechts 5,77 procent bezig met sparen. In het Oostelijk Havengebied is 11,05 procent zuinig, in IJburg Zuid 12 procent. In de Indische Buurt Oost met het Nieuwe Diep en Zeeburgereiland, heeft 13,87 procent spaarzin, en de spaardrift is het grootst in de Indische Buurt West: 15 procent. Toch is onze buurt net iets minder vrekkig dan de gemiddelde Amsterdammer. Wat betekent dat? Dat we domweg gelukkiger zijn in Oost, of juist niet? 

De gelukkige Nederlander 

Het percentage mensen dat zegt gelukkig te zijn, varieert per soort woonplaats en per provincie. In steden gaat het gemiddeld om zo’n 85 procent dat zegt gelukkig te zijn, op het platteland is ruim 90 procent gelukkig. In Friesland is het percentage gelukkigen significant hoger dan in de rest van Nederland, net als in Zeeland. Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat dit vooral te maken heeft met het feit dat in die provincies meer mensen met een Nederlandse achtergrond wonen dan in de rest van Nederland. In de steden wonen relatief meer inwoners met een migratieachtergrond en meer alleenstaanden. Deze groepen zijn gemiddeld minder vaak gelukkig dan mensen met een Nederlandse achtergrond of dan paren. 

Domweg gelukkig in Oost? 

Het ervaren geluk ligt in Amsterdam een stuk onder het gemiddelde. Van de Amsterdammers zegt 71 procent zich gelukkig te voelen. Dat is toch wel veel minder dan die Friezen en Zeeuwen, waarvan ruim 90 procent beweert gelukkig te zijn. In Amsterdam is het ervaren geluk per stadsdeel ook verschillend. In Oost zijn, samen met Centrum en Zuid, de gelukkigste Amsterdammers te vinden. De ongelukkigste Amsterdammers wonen in Zuidoost, gevolgd door Noord en Nieuw-West. Deze ongemakkelijke feiten leiden tot de conclusie dat de zuinigste Amsterdammers uit Zuidoost tot de minst gelukkige behoren en de grootste potverteerders uit IJburg West tot de gelukkigste. We zijn kortom domweg gelukkig in Oost. 

deel dit artikel: