De tijdelijke sluiting van de Piet Heintunnel voor vrachtauto’s om de verkeersveiligheid daar niet verder in geding te brengen deed de vraag opkomen: hoe staat het eigenlijk met de verkeersveiligheid in Amsterdam-Oost? IJopener Magazine probeert de cijfers te achterhalen en stuit op een nieuw fenomeen. Er zijn nauwelijks Amsterdamse cijfers over verkeersveiligheid te vinden.

Na jaren van daling werd Nederland dit jaar opgeschikt door een stijging van het aantal verkeersdoden. Afgelopen jaar zijn 678 personen omgekomen in het verkeer, 65 meer dan het jaar daar voor. Dat komt neer op 39 doden per miljoen inwoners. Europees gezien nemen we hiermee de derde plaats in. Na Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Hoe het op Amsterdams niveau zit, is onduidelijk. Recente cijfers zijn niet beschikbaar.

Een meerjarenplan verkeersveiligheid uit 2015 geeft enig inzicht. In Amsterdam vallen jaarlijks tussen de 15 en 20 verkeersdoden. Ruim de helft van de verkeersdoden zijn kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers. Zowel het aandeel voetgangers (27%) als het aandeel fietsers (28%) onder de doden is in Amsterdam groter dan in de andere drie grote steden. Het aandeel inzittenden van auto’s is juist kleiner (22%). De belangrijkste tegenpartij bij dodelijke ongelukken is de auto (33% van de ongevallen).

Trams en bussen

Opvallend is dat ‘overige voertuigen’ zoals trams en bussen in Amsterdam vaker de tegenpartij zijn bij dodelijke ongelukken (16%) dan in de andere drie grote steden.

Maar ook het aantal ernstige verkeersgewonden neemt toe. Hoeveel ernstig gewonden er precies in Amsterdam vallen, is niet te zeggen. Dat komt omdat de registratie door de politie sinds 2010 is teruggelopen. Volgens de Amsterdamse rekenkamer zijn uitspraken over de verkeersveiligheid in Amsterdam daarom slechts met grote slagen om de arm te doen.

Een ernstige verkeersgewonde is iemand die na een verkeersongeval opgenomen is in een ziekenhuis met een zogeheten MAIS (Maximum Abbreviated Injury Score) van 2 of hoger en niet binnen 30 dagen na het ongeval aan de gevolgen daarvan is overleden. De brom- en snorfietsers is de grootste groep onder de ernstig gewonden in Amsterdam (25%), gevolgd door de voetgangers (20%), auto-inzittenden (19%), fietsers (16%) en motorrijders (12%).

Kruising Insulindeweg

Is er nog iets over de verkeersveiligheid in Oost te zeggen? Jawel, op één punt toch wel, namelijk over eventuele black spotsin ons stadsdeel. De kruising tussen de Insulindeweg en de Molukkenstraat is een bekende black spot. Maar of dit kruispunt dit nog steeds is? Ook hier blijkt de afgenomen kwaliteit van de ongevallenregistratie gevolgen te hebben voor het opstellen van de black spotlijsten. Het is niet goed te achterhalen waar de verkeersgewonde slachtoffers precies vallen. In 2001 waren er nog 166 black spots in de stad. Plekken waar in 3 jaar minstens 6 ongelukken (met gewonden) plaatsvonden. Deze gevaarlijke verkeerssituaties zijn volgens de gemeente vrijwel allemaal aangepakt. Inmiddels worden jaarlijks 15 black spots onderzocht en indien mogelijk aangepakt. Er zijn geen lijsten met black spots bekend. De aanpak van complexe black spots wordt meegenomen in regulier onderhoud of in lopende projecten, maar is geen onderdeel van het meerjarenplan verkeersveiligheid: ‘Om deze complexe black spots onder de aandacht te houden kunnen deze o.a. worden opgenomen in de gebiedsagenda’s van de stadsdeelcommissies.’ Toch maar eens kijken in de gebiedsagenda van de Indische Buurt, daar waar ons gevaarlijke kruispunt ligt. Wat staat er in? Dat de verkeersveiligheid in de Indische Buurt een aandachtspunt is.

Verkeersveiligheid als aandachtspunt. Je zou bijna zeggen: het is een black spot.

deel dit artikel: