Hoe belangrijk is de IJopener voor de lezers? Die vraag stelde de redactie zich toen laatst bekend werd dat onze subsidie begin volgend jaar stopt. Ons onafhankelijke magazine, dat huis-aan-huis verschijnt in het Oostelijk Havengebied, IJburg, Zeeburgereiland en de Indische Buurt in een oplage van 25.000 exemplaren, heeft tot nu toe jaarlijks 14.000 euro van de gemeente Amsterdam ontvangen. Voornamelijk te gebruiken voor de kosten van druk en distributie. De redactie bestaat uit buurtvrijwilligers en werkt ‘voor niks’.

Dat bedrag van veertien mille is van vitaal belang voor ons blad. Zeker, we hebben advertentie-inkomsten. Maar een simpele rekensom leert dat een verantwoorde begroting zonder die gemeentelijke steun niet rondkomt. Dat, anders gezegd, in het uiterste geval de papieren versie van de IJopener waarschijnlijk ophoudt te bestaan als we geen vervangende financiering vinden. Het drukken en de bezorging zouden te duur worden. We hebben geen betalende abonnees die het gat in de begroting kunnen dichten. Iedereen in de buurt krijgt ons blad immers gratis.

Papier en website

Betekent dit dan het einde van de IJopener? Niet persé. Je kunt tegenwoordig goed verder als uitsluitend digitaal medium. Onze website is in december vernieuwd, ziet er uitstekend uit en biedt nog veel doorgroeimogelijkheden. Maar voorlopig horen blad en site bij elkaar en kan de een niet zonder de ander. Het zou een groot verlies zijn als we niet meer op papier verschijnen. Voor een blad als het onze, dat vijf maal per jaar uitkomt en per editie dertig tot veertig tekstpagina’s bevat, is papier ideaal. De drempel om de papieren IJopener te lezen ligt laag, de informatiegraad over de buurt is hoog. Een nieuwsblad in klassieke zin zijn we niet en willen we ook niet zijn. De IJopener vertelt verhalen, geeft achtergrond en duiding, en voor die vorm van informatie-overdracht is papier nog steeds bij uitstek geschikt. Een wat langer artikel laat zich op papier prima lezen, waarbij vormgeving en beeld net zo belangrijk zijn als de inhoud.

Wij vinden dat ons magazine, met zijn lange geschiedenis, niet zomaar als een velletje van papier in de wind mag verdwijnen. De IJopener, waarin de wijkbladen Tong-Tong van de Indische Buurt en de Kadekrant van het Oostelijk Havengebied zijn opgegaan, is uitgegroeid tot een instituut. En zo’n instituut hef je niet zomaar op. Een krant is meer dan de som van zijn delen: papier, drukinkt en nog wat zakelijkheden. Nee, een blad als de IJopener heeft een ziel. Het heeft een verleden, een heden en – hopelijk – een toekomst. Het leeft bij de gratie van zijn redactieleden én de lezers.

Daarom willen we onze lezers vragen wat zij vinden. Wat betekent de IJopener voor u? Leest u het blad graag? Voelt u zich ermee verbonden? En voelt u zich met uw buurt verbonden door ons magazine? Raadpleegt u onze website (ijopener.nl) wel eens? Hoe belangrijk is de papieren editie voor u? Thuis, maar misschien ook om snel in Studio/K te lezen of bij een kop koffie in de Eester? Moet de papieren uitgave blijven bestaan? En zo ja, hebt u dan misschien ideeën voor nieuwe vormen van financiering?

Nieuwsverschraling

Kortgeleden besloot de Telegraaf Media Groep te stoppen met het huis-aan-huisblad De Echo, een gratis weekblad dat in grote delen van Amsterdam verscheen. Wij missen De Echo. Het verdwijnen ervan is een vorm van nieuwsverschraling. Straks zijn er haast geen bladen meer met onafhankelijke informatie over de lokale democratie. Digitale media als Facebook, Twitter en buurt-apps kunnen of willen de functie van wijkbladen niet overnemen.

Het einde van De Echo heeft vooralsnog geen nieuw begin ingeluid. Zo kan het ons als IJopener ook vergaan. Een allerlaatste punt op papier – einde verhaal en dat was het dan. Maar laten we niet op de ontwikkelingen vooruitlopen. We hebben nog tijd en blijven geloven in een oplossing. Ook u hebben we daarvoor nodig, als lezer en buurtgenoot. Geef uw mening. Bestook ons met plannen, suggesties, ideeën. Wij zijn er voor u. Maar u bent er hopelijk ook voor ons, de IJopener, uw eigen buurtmagazine. ⋅

info@ijopener.nl

deel dit artikel: