Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.

(Uit het gedicht Vrede van Leo Vroman)

Namen en Nummers NL landelijk vervolg

Het succesvolle jaarlijkse herdenkingsproject van kunstenaar Ida van der Lee in Amsterdam-Oost krijgt een landelijk vervolg. Overal in het land kunnen mensen thuis coronaproof naambordjes maken voor Joodse Holocaustslachtoffers. In verschillende steden in het land sluiten mensen en organisaties zich aan bij het project. De coronapandemie is hiervoor een van de aanleidingen geweest. 

In Amsterdam-Oost werd in 2012 voor de eerste keer een herdenking gehouden op het Kastanjeplein. In 2020 kon deze vorm van herdenken niet doorgaan vanwege corona. In plaats van op het Kastanjeplein naambordjes te maken voor de omgebrachte Joden, maakten mensen de naambordjes thuis. Dit pakte zo krachtig uit dat het idee is ontstaan om het project landelijk uit te rollen. Hiervoor wordt nu gewerkt aan de website NamenEnNummers.nl die aan de website joodsmonument.nl wordt gekoppeld en in april wordt gelanceerd. De gemaakte naambordjes krijgen op 4 mei een plek in een lokaal georganiseerde herdenking. Iedereen en elke organisatie kan zich als lokale partner bij Namen en Nummers aansluiten en een 4 mei herdenking organiseren. Foto’s van de circa 2.800 eerder gemaakte naambordjes zijn inmiddels geüpload op joodsmonument.nl. Ook verschijnt een publicatie over het project Namen en Nummers.

NamenEnNummers.NL

Naambordjes op het Beukenplein

Dodenherdenking IJburg

In de aanloop naar de herdenking zal het 4 mei comité IJburg het verhaal vertellen rond Henriëtte Pimentel. In de oorlog was zij directeur van de Joodse crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg. Meer dan zeshonderd kinderen heeft Pimentel op adembenemende wijze kunnen laten ontsnappen. Zij kreeg daarbij hulp van haar Joodse medewerksters en ze had een bijzondere samenwerkingsrelatie met Walter Süsskind van de Hollandsche Schouwburg en Johan van Hulst van de naastgelegen Hervormde Kweekschool. De verhalen worden van foto’s voorzien en gefilmd, en afgesloten met een gedicht. Het filmpje zal vanaf eind april regelmatig uitgezonden worden op IJburg TV.

 Op 4 mei zal naast de vlag die halfstok hangt twee minuten voor acht de taptoe geblazen worden bij de herdenkingsplaats in het Ed Pelsterpark. Publiek kan waarschijnlijk opnieuw niet aanwezig zijn. Om 20:00 uur is het twee minuten stil. Na het volkslied legt het 4 mei comité IJburg 76 bloemen op de herdenkingsplek ter nagedachtenis van de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog.

Vrijheidsmaaltijdsoep 5 mei 2021

Kunnen we aan tafel schuiven voor een Vrijheidsmaaltijd? Op dit moment lijkt het erop dat we dan nog steeds te maken zullen hebben met beperkende maatregelen. Daarom kijken we naar wat we wél kunnen doen om toch samen stil te staan bij Bevrijdingsdag. 

Vorig jaar werden meer dan 7.500 blikken Vrijheidsmaaltijdsoep gedeeld in heel Amsterdam, en duizenden Amsterdammers aten op 5 mei dezelfde soep. Het recept werd gedeeld via onder meer Het Parool en een live uitzending vanuit Pakhuis de Zwijger. 

Om toch weer iets bijzonders te maken van Bevrijdingsdag 2021, nu het samenleven zo beperkt is en veel vanzelfsprekende vrijheden opgeschort zijn, is er bij veel mensen het verlangen om samen te komen, om elkaar te ontmoeten en spreken. Op 5 mei kunnen we samen aan duizenden tafels in Amsterdam en heel Nederland dezelfde maaltijd eten. 

Voor Bevrijdingsdag 2020 maakten Michelin-chef Joris Bijdendijk en Samuel Levie het recept voor de allereerste Vrijheidsmaaltijdsoep. Chef en schrijfster Yvette van Boven neemt het stokje van hen over en zal een nieuw recept maken. ‘Zeker in deze wonderlijke tijd waarin het soms lijkt dat zoveel mensen tegenover elkaar zijn komen te staan, zie je dat een oproep tot luisteren en respect naar elkaar nog echt nodig is. Openstaan voor inzichten die misschien niet de jouwe zijn, maar door naar elkaar te luisteren wellicht wél iets voor jou kunnen betekenen. Ik denk dat we dat nu meer dan ooit kunnen gebruiken. Samen aan tafel is natuurlijk een kleine moeite en een mooi gebaar. Als geen ander vind ik dat eten verbindt.’

Op de recent vernieuwde website 4en5mei- amsterdam.nl is meer informatie te vinden over wandelroutes langs herdenkingsplekken en monumenten, online festivals en vrijheidsmaal- tijden in relatie met de Iftar. Hou de website in de gaten om steeds op de hoogte te zijn van de activiteiten om die met vrienden en buren te delen.

deel dit artikel: