Alles valt in het niet vergeleken met het coronavirus en de maatregelen daartegen. Bescheidenheid past bij geringere problemen. En toch zijn die niet weg. We gaan even terug naar de tijd voor corona en sluiten aan bij een eerder commentaar op deze plaats. Wat wil het geval? In de vorige IJopener vroegen we aan u, lezer, wat ons blad voor u als buurtbewoner betekent. Dit omdat we vanaf komend jaar geen subsidie meer zullen ontvangen. De gemeente, onze subsidiegever, probeerde ons gerust te stellen: er is toch niet zo veel aan de hand, jullie kunnen toch gewoon overgaan op een digitale editie, want wie leest er tegenwoordig nog een krant, laat staan een buurtkrantje? Ja, dat konden wij ook niet hard maken, dus besloten we het aan u te vragen.

Wij als redactie lazen in verrukking uw vele reacties. Ze gaven ons hoop en steun, en brachten ons op nieuwe ideeën. Een paar reacties willen wij u niet onthouden: ‘Ik ben nog vrij nieuw in oost, ben een jaar geleden verhuisd vanaf Bos en Lommer waar ik tien jaar gewoond heb. Ik moet zeggen dat ik bladen als IJopener en ook de Brug daar niet had en nu ik ze heb ik ze moeilijk meer missen kan. Ze hebben gemaakt dat ik me in korte tijd heel verbonden ben gaan voelen met de buurt.’

Nog een: ‘Toen ik in 2016 in Amsterdam kwam wonen, vond ik meteen een IJopener in mijn brievenbus. Wat was dat nuttig! Ik trof meteen een artikel aan over buurtwandelingen, waar ik mij meteen voor inschreef. Ik las over de activiteiten in de Meevaart, leuke plaatsen om te zwemmen en te sporten. Ik las waar ze vrijwilligers nodig hadden. Kortom, de IJopener gaf een enorme boost aan mijn inburgering.’

En deze: ‘Viel hij weer in de bus: de IJopener. Daar word ik altijd blij van, want de lay-out is mooi en de inhoud altijd interessant. Doorgaans lees ik hem helemaal. Dus dat jullie geen subsidie meer krijgen is een treurige zaak. De Echo heb ik geen moment gemist, maar de IJopener zal ik erg missen.’

U hebt ook volop suggesties gedaan om toekomstige financiële problemen te helpen oplossen. Samen met het bestuur van Stichting IJopener gaan wij hier mee verder. U hoort nog van ons! Dank aan iedereen die heeft gereageerd, en goede ideeën blijven welkom.

Ondertussen is de gemeenteraad zich er ook mee gaan bemoeien. Want wat blijkt? Al in 2015 is er een motie aangenomen waarin de raad het college oproept om een mediafonds in te stellen voor Amsterdamse buurtkranten. De gemeenteraad zegt het zo: ‘Amsterdamse lokale buurt- en wijkmedia, zowel op papier als digitaal, vervullen als informatievoorziening een belangrijke rol voor vele bewoners in buurten en wijken. De lokale media worden veelal gedragen door vrijwilligers die met minimale financiële middelen, enthousiasme, energie en deskundigheid in de lokale nieuwsvoorziening voorzien. Pluriformiteit is ook hier gewenst, nu lokale media bijdragen aan het debat in de stad, veelal op geheel eigen wijze.’

De gemeenteraad snapt het dus wel. Overigens is het bijzonder jammer dat deze motie nooit is uitgevoerd, maar goed, er is nog tijd om hem te reanimeren. Half maart zou in de raadscommissie Democratisering over de toekomst van buurtkranten gesproken worden, maar alle vergaderingen zijn voorlopig wegens het coronavirus uitgesteld. Even afwachten dus hoe het verder gaat.

Wij gaan ondertussen op volle kracht vooruit, want één ding is voor ons duidelijk: u hoopt en wenst dat u de IJopener volgend jaar nog steeds in uw brievenbus aantreft. ⋅

info@ijopener.nl

deel dit artikel: