Buurtcoöperatie de Eester in het Oostelijk Havengebied zou dit jaar haar vijfjarig jubileum vieren. Helemaal in het begin van het jaar waren er nog feestelijkheden. In maart niet meer. Corona stak daar een stokje voor. Veel activiteiten kwamen stil te liggen. Dit is een hard gelag voor de bruisende en actieve buurtcoöperatie. 

Meta de Vries, de oprichtster van de Eester, woont al dertig jaar in het Oostelijk Havengebied. Zij vertelt dat rond 2012 veel geklaagd werd over overlast in de wijk en andere zaken die niet klopten. ‘Ik ergerde me er ook aan, maar vond dat als we bleven klagen er weinig zou gebeuren. Wij moesten zelf werken aan een oplossing leek mij. Daarom heb ik met een aantal mensen de eerste burendag georganiseerd. Dit bleek een succes te zijn. Er is na deze eerste bijeenkomst een aantal plannen naar voren gebracht. Wij zijn begonnen met het verwezenlijken van de picknicktafel, een boekenkast, het beheer van het groen in de buurt, de zandbak met de klimpaal en de moestuinbakken. Een paar jaar later is besloten een buurtcoöperatie op te richten, waardoor er meer structuur zou ontstaan en meer massa om iets te bereiken.’ 

Foto Lida Geers: Zandbak met klimpaal, gerealiseerd door Meta en een groep buren

Op 1 april 2015 werd buurtcoöperatie de Eester, die zich alleen richt op het Oostelijk Havengebied, officieel een feit. Meta stelt met nadruk dat het geen stichting is, omdat een vereniging meer de coöperatieve gedachte benadert. ‘Wij zijn een vereniging. Hebben een bestuur zoals iedere vereniging, maar verder zijn het gewoon buurtbewoners die gezamenlijk het beste met de buurt voor hebben. De coöperatie heeft vervolgens buurtruimte de Eester gerealiseerd, de BuurtBel, wekelijks Samen Eten (buurtmaaltijd), Eester Imps (naschoolse activiteiten), activiteiten voor ouderen, dé Eettafel – eten met een Idee (4x per jaar), de weggeefkraam en iedere maand de schone stratendag. In april 2019 hebben wij een Buurt Top georganiseerd. Daaruit is een toekomstagenda voor 2025 geformuleerd die is vastgelegd in een magazine. Deze toekomstplannen worden gefinancierd uit middelen van Oost Begroot van de gemeente. De rode draad is dat burenhulp, zorg, duurzaamheid, jeugd, cultuur, zaken rond de openbare ruimte en wonen centraal staan. Het gaat steeds om de ontmoeting en de verbinding.’

Jongeren ook

Inmiddels heeft de coöperatie een eigen ruimte. Buurtruimte de Eester aan de Van Eesterenlaan is de spil van waaruit de verschillende initiatieven vaste vorm hebben gekregen, zij het dat op dit moment een aantal dingen niet doorgaan vanwege corona. De burenhulp wordt nog steeds geregeld en het eerste aanspreekpunt hierbij is de BuurtBel. Twee coördinatoren bemannen dagelijks de telefoon, waar iedere buurtbewoner terecht kan met hulpvragen of andere vragen waar men mee zit. De BuurtBel werkt samen met de professionele zorg en als dat nodig is, wordt de vraag daar neergelegd. Meta vertelt dat toen de BuurtBel net in de lucht was er heel veel klusjesverzoeken kwamen. ‘Dat is natuurlijk het makkelijkst om te vragen. Als er een vraag binnenkomt, gaan wij op bezoek bij de aanvrager en kijken meteen of er andere dingen nodig zijn. De BuurtBel is geen zorgverlenende instantie, maar een voorziening waarbij iedereen terecht kan. Nu met de corona is het leven een stuk ingewikkelder, niet alleen voor ouderen. Maar naarmate je ouder wordt zijn sommige dingen wel moeilijker. Bijzonder is dat wij nu ook veel jongeren hebben die aanbieden iets voor buurtgenoten te doen. In de afgelopen tijd hebben wij 75 nieuwe aanmeldingen gekregen. Geweldig! Wij zitten nu op 400 buurtbewoners, maar wat mij betreft mogen het er nog veel meer zijn. Ik zelf vind het vanzelfsprekend dat je omziet naar je buren. Hierbij is de BuurtBel wel een pijler. Iedereen kan hier terecht voor welk probleem dan ook. Als wij er niet uitkomen, hebben we nog altijd veel mensen bij wie we de vraag kunnen neerleggen. Een oplossing komt er altijd en vaak zijn de oplossingen ook snel te realiseren.’

Eestermobiel

Als de Eester geopend is, kan iedereen die daar behoefte aan heeft er terecht. Of dat nou is voor gewoon even een kopje koffie of het stellen van een vraag. Er is altijd een gastvrouw. Als het dicht moet vanwege een lockdown, blijft de BuurtBel gewoon doorgaan. Op dit moment is het aantal bezoekers gelimiteerd. Hopelijk komt daar snel een eind aan en kunnen de activiteiten weer gewoon van start gaan. Voor ouderen zijn dat stoelyoga en creatieve activiteiten. Het Eesterkoor zingt op dit moment niet, maar als alternatief is er maandelijks een percussieworkshop. Er wordt dus steeds naar een oplossing gezocht om toch zoveel mogelijk activiteiten te laten doorgaan. Ook voor de jeugd zijn er bijna dagelijks activiteiten. En een nieuwe ster aan het firmament is de Eestermobiel. Het plan is dat deze op afroep gebruikt kan worden voor boodschappen doen, naar het ziekenhuis gaan en naar het winkelcentrum of een verjaardag worden gebracht en gehaald. Kortom, een vervoersmiddel in de buurt op plaatsen waar het openbaar vervoer niet toereikend is. Jammer genoeg heeft de start vertraging als gevolg van de pandemie. Naar verwachting gaat hij op zijn vroegst maart 2021 of tegen de zomer van start. Het is de bedoeling om een elektrische Canta aan te schaffen, die bemand zal worden door vrijwillige chauffeurs. Naar aanleiding van een berichtje in de Buurtbalie OHG krant heeft een aantal chauffeurs zich al opgegeven. Nu moet alleen nog duidelijk worden of mensen er ook behoefte aan hebben. Mensen die gebruik willen maken van deze service kunnen zich ook al aanmelden. 

Jubileumpuzzel

Op de vraag wie dit allemaal betaalt, antwoordt Meta dat dit deels in samenwerking met Stadsdeel Oost en de gemeente gebeurt, maar dat ze ook zelf geld moeten genereren. Dit door onder andere het verhuren van ruimten in de Eester, kleine bijdragen vragen voor de activiteiten en het actief werven van leden voor de buurtcoöperatie. In de Buurtbalie OHG, het huis-aan-huisblad van de coöperatie, staan verspreid kleine groene tekstblokjes waarin staat dat de geïnterviewde overweegt lid te worden en de ander al een jaartje lid is. Op de vraag wat dát precies inhoudt, vertelt Meta dat het gezien moet worden als het lidmaatschap van een club. Dat wil niet zeggen dat je er niet terecht kunt als je geen lid bent. Maar geld is nu eenmaal nodig. Gemiddeld betalen leden 50 euro per jaar, maar je kunt al lid zijn voor 25 euro. Een zzp’er kan lid worden voor 180 euro per jaar. Dit heeft als voordeel dat hij tegen een aantrekkelijk klein bedrag een ruimte in de Eester kan huren. Sinds kort kan een lid kiezen voor betaling via een jaarlijkse automatische incasso. Dat is voor de buurtcoöperatie een stuk makkelijker. En omdat het dit jaar het jubileumjaar is krijgt ieder nieuw lid dat een machtiging afgeeft een fantastische puzzel, speciaal voor de Eester ontworpen en gemaakt. Wie wil die nou niet hebben? ⋅

De Eester 020 3707359, info@buurtcooperatieohg.nlwww.buurtcooperatieohg.nl

BuurtBel  020 7723814

deel dit artikel: