Sinds 1 januari is Marieke van Rooij coördinator van Buurtgezinnen.nl in Amsterdam-Oost. Buurtgezinnen.nl zorgt ervoor dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien bij hun eigen ouders. Door het koppelen van een gezin dat hulp nodig heeft aan een gezin dat hulp wil bieden, kun je voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst.

In 2015 werd Buurtgezinnen.nl opgericht in Amsterdam-Zuid door Leontine Bibo. Zij is orthopedagoog, moeder en pleegmoeder voor crisisopvang. Zij verbaasde zich erover dat een crisispleeggezin vaak de laatste strohalm is bij problemen binnen een gezin. In haar optiek had er misschien al eerder meer laagdrempelige hulp geboden kunnen worden zonder gebruik te hoeven maken van zulke rigoureuze maatregelen. Leontine dacht daarbij aan een soort co-ouderschap tussen een gezin dat hulp nodig heeft en een gezin dat die helpende hand kan bieden. Daarom werd Buurtgezinnen.nl opgericht met als doel op een lichte en informele manier twee gezinnen te matchen.

De hulpvraag kan heel divers zijn. De geboden hulp is vaak effectief en kan voorkomen dat het bij het vraaggezin uit de hand loopt. De steungezinnen zijn ervaringsdeskundigen die op vrijwillige basis hulp bieden. Inmiddels zijn er 44 gemeenten die zich hebben aangesloten bij Buurtgezinnen.nl en die het ook financieren. In Amsterdam zijn er op dit moment 45 matches, ongeveer tien per stadsdeel.

Overbelasting voorkomen

Marieke komt uit de jeugdhulpverlening en besloot mede doordat de bureaucratie haar wat werken betreft in de weg stond, een eigen bedrijf te starten. Omdat zij het leuk vindt met kinderen en gezinnen te werken, wilde ze wel in haar vakgebied blijven. Op dit moment werkt ze met haar bedrijf Concreet met jongeren en kinderen met autisme, geeft les op de Hogeschool en is ouderconsulent op een basisschool.

Vorig jaar zag zij op Facebook een advertentie van Buurtgezinnen.nl die een coördinator zocht voor Amsterdam-Oost en besloot daarop te solliciteren. Zij werd aangenomen en werkt met groot plezier voor Buurtgezinnen.nl. ‘Ik vind het leuk om gezinnen bij elkaar te brengen en te zoeken naar de juiste oplossing voor een vraaggezin. Ik ben iemand die graag buiten de box denkt. Ook de moeilijke vragen die op mijn bordje terecht komen, probeer ik succesvol te beantwoorden door te zoeken naar een gezin dat kan helpen. Die hulp kan trouwens heel divers zijn. Dat varieert van een kind uit een gezin helpen met zijn huiswerk tot aan het bieden van een logeeradres voor een of meer dagen per week.’

Marieke vertelt dat het echt niet alleen de moeilijke gevallen zijn waar ze een aanvraag voor krijgt. ‘Wat regelmatig voorkomt is de vraag om hulp van eenoudergezinnen. Hiervan staat de moeder of de vader er alleen voor en slaagt er niet in de boel op de rit te krijgen en raakt overbelast. Helemaal als een van de kinderen meer zorg nodig heeft, waardoor de andere kinderen tussen wal en schip vallen. Dat levert veel stress op. Een steungezin kan dan de helpende hand toesteken en bijvoorbeeld het kind met extra zorg een dag in de week onder zijn hoede nemen. Vaak lopen door dergelijke hulp de problemen niet te hoog op en kunnen de kinderen gewoon thuis blijven wonen.’

Vaak blijvende band

Gezinnen die hulp nodig hebben, kunnen zich aanmelden via de website, maar ze kunnen ook Marieke bellen. Soms worden zij aangemeld door de hulpverlening die met het gezin te maken heeft. Marieke is de enige in Oost, dus ook voor Zeeburg, waardoor de lijntjes kort zijn. Zij zoekt in de wijk een gezin dat past bij het vraaggezin. Dit gebeurt vaak via een oproep op Facebook. Dan volgen er twee kennismakingsmomenten, om te kijken of het inderdaad klikt. Als dat zo is, volgt een gesprek met Marieke en worden praktische afspraken gemaakt en de huisregels besproken.

Hulp van steungezin voorkomt problemen in gezin met hulpvraag

‘Als de match gemaakt is, komen we na twee maanden weer bij elkaar en kijken we of alles naar tevredenheid loopt. Daarna evalueren we elk half jaar en na twee jaar stopt de betrokkenheid van Buurtgezinnen. Dat wil niet zeggen dat de gezinnen dan uit elkaar gaan. Vaak blijft de band bestaan. Het is wel de bedoeling dat de hulp die door het steungezin gegeven wordt past in hun leven. De steungezinnen hoeven niet per se kinderen te hebben. Het mogen ook stellen zonder kinderen zijn of ouders van wie de kinderen het huis uit zijn. Het gaat erom dat je iets wilt doen voor een gezin in je buurt.’ Niet alleen vraaggezinnen, maar ook steungezinnen kunnen zich aanmelden. Marieke komt dan bij hen op bezoek en er wordt gezamenlijk bekeken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. 

Info: Buurtgezinnen.nl / mariekevanrooij@buurtgezinnen.nl

deel dit artikel: