In het voormalige Muiderpoorttheater in de Dapperbuurt is vijf jaar geleden Jungle Amsterdam van start gegaan als onafhankelijk kennis- en informatiecentrum over duurzaamheid in Amsterdam. Jungle Amsterdam werkt als bottom-uporganisatie vanuit de visie dat iedereen de kans geboden moet worden deel te nemen aan een duurzame wereld. Een van de initiatieven vanuit Jungle Amsterdam is de FIXbrigade.

Projectleider Jannekee Jansen op de Haar en uitvoerder Francis Langedijk zijn de inspirerende krachten achter de FIXbrigrade. Ze willen bewoners in Oost de gelegenheid te bieden om allerlei problemen rond tocht, vocht en warmteverlies in woningen aan te pakken. Sinds april 2021 wordt het project ook aangemerkt als werk-leertraject waarbij mensen door als [curs]fixer mee te werken een opstapje krijgen naar opleiding en werk. Francis is de leermeester en opleider voor mensen die zich melden voor het traject. Jannekee licht toe: ‘Tot nu toe is het project gericht op Amsterdam-Oost, maar wanneer het succesvol verloopt, wat onze verwachting is, kan het in meer stadsdelen worden opgezet.’ Het project wordt ondersteund door de gemeente. Op dit moment worden drie statushouders voorbereid op het meewerken als fixer en Francis is verheugd dat Omar, Mussie en Naïf onder zijn begeleiding kunnen meewerken in de FIXbrigade.

Je woning verduurzamen

De beste manier om op korte termijn energie te besparen en een lagere energierekening te krijgen is een huis beter isoleren. Dit kan al met kleine maatregelen, zoals het dichten van naden en kieren, het aanbrengen van radiatorfolie en de verwarming beter afstellen. Voor mensen met een kleine beurs zijn alle materialen en werkzaamheden gratis. Voor mensen die het zelf kunnen betalen, wordt een kleine vergoeding gerekend voor de gewerkte uren. De FIXbrigade geeft gratis advies over energiebesparing en voert de kleine energiebesparende maatregelen uit voor iedereen die dit zelf niet kan. 

De FIXbrigade gaat na een melding langs om te inventariseren wat er mogelijk is voor de woning. Daarbij geven mensen zelf aan wat ze willen laten doen. Voor mensen die een infraroodscan van hun huis hebben laten maken, is het duidelijk waar alle warmtelekken zitten en wordt aan de hand van het rapport een inventarisatie gemaakt. Met de infraroodfoto’s wordt ook duidelijk of er grote maatregelen nodig zijn. Hiervoor wordt indien nodig de bouwkundige van het project ingeschakeld die een uitgebreid advies kan geven over de aanpak van de isolatie van de woning.

Deze scans kunnen alleen worden gemaakt wanneer er een duidelijk verschil is tussen binnen- en buitentemperatuur. Het is altijd verstandig om eens in de vijf jaar kitranden te vervangen. Voor wie zelf de kleine maatregelen wil uitvoeren, maar nog niet (goed) kan kitten, is er een kitcursus. En voor wie de werkzaamheden niet zelf wil of kan uitvoeren, is er dus de FIXbrigade.

Uitvoering

De FIXbrigade werkt op basis van een offerte, voor de benodigde materialen en een inschatting van het aantal uren. De tarieven zijn laag en voor minima zijn materialen en het uitvoeren van de kleine maatregelen geheel gratis.

Ook voor verdere verduurzaming van huizen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van infraroodpanelen of het gasloos maken van de keuken, kan de FIXbrigade uitkomst bieden. Voor klussen die de FIXbrigade niet kan aannemen, biedt de brigade de mogelijkheid om mensen te zoeken die de klus wel kunnen klaren. Ook wordt onafhankelijk advies gegeven over het gebruik van materialen. Voor zover mogelijk wordt gebruik gemaakt van duurzame of zo min mogelijk milieuvervuilende materialen. Hierbij speelt de prijs-kwaliteitverhouding uiteraard ook een rol. 

Voor het maken van een afspraak met de FIXbrigade kun je een bericht sturen naar infopunt@jungle.amsterdam. Met vragen over het (verder) verduurzamen van je woning kun je het beste eerst langskomen op het duurzaamheidsspreekuur op vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur in de Tweede van Swindenstraat 26 bij de Jungle Amsterdam.

Leren en werken bij de FIXbrigade

In het leer-werktraject van de FIXbrigade leer je zelf fixen. Wil je je kansen op de arbeidsmarkt vergroten? Zoek je een stageplaats? Of wil je gewoon graag leren fixen? Dan is het leertraject van de FIXbrigade iets voor jou. Lees de flyer op www.jungle.amsterdam/fixbrigade en meld je snel aan. Er kan slechts een beperkt aantal leerlingen worden opgeleid. Stuur voor deelname aan het leertraject een e-mailbericht naar Jannekee@jungle.amsterdam.

deel dit artikel: