Onlangs vond in de Meevaart de eerste editie van de STRONG kinderrechtenconferentie plaats. Voorafgaand liepen de meer dan honderd deelnemers in een mars van de Wibautstraat naar de Indische Buurt om aandacht te vragen voor het internationale verdrag voor de rechten van het kind.

‘Aandacht voor kinderrechten is hoognodig’, vertelt initiator Sjieka van Rooijen. ‘Internationaal scoort Nederland structureel laag op de kennis over  deze rechten.’ Sjieka richtte STRONG (Supporting the rights of new generations) in 2007 op. De aanleiding was een krantenartikel: wekelijks overlijdt er in Nederland één kind aan de gevolgen van kindermishandeling. ‘Het was voor mij echt een shock. Ik was me niet bewust van de omvang. Dat 80.000 kinderen in Nederland te maken krijgen met mishandeling. Daar wilde ik iets aan doen.’

Bewustwording

Op een druilerige woensdag spoedt de IJopener zich naar het Kohnstammhuis om met Sjieka en haar mede-initiatiefnemer te spreken over het jongste project van stichting STRONG. Hier, op de Hogeschool van Amsterdam (HvA), legt Trudie Groen, onderwijskundige en docent Pedagogiek, uit waarom de problematiek vaak onzichtbaar blijft. ‘Je kan lang niet altijd zien aan een kind of er sprake is van mishandeling. Emotionele verwaarlozing, zoals het ontbreken van bevestiging en ondersteuning, zijn heel schadelijk voor een kind. Op basis van cijfers van jeugdzorg is de schatting dat het in Nederland bijna 120.000 kinderen treft. We kunnen niet zeggen of het erger wordt, maar wel dat het bij veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld corona, toeneemt.’
Op de HvA bereikt Trudie de nieuwe lichting leraren, pedagogen en welzijnswerkers. Zij en Sjieka besluiten de handen ineen te slaan. Hun paden kruisten elkaar jaren geleden bij een workshop kinderrechten aan Hogeschool InHolland. Bewustwording is sindsdien nog niet genoeg verbeterd. Beiden zien ze praten over kinderrechten als belangrijk hulpmiddel om kinderen én volwassenen weerbaarder te maken. Als kinderen hun rechten niet kennen, weten ze ook niet wanneer hun onrecht wordt aangedaan, is de gedachte. ‘Elk kind heeft bijvoorbeeld recht op onderwijs, maar toch zitten twintigduizend kinderen thuis. Kinderen die niet weten dat dit niet hoort, kunnen niet aan de bel trekken’, vertelt Trudie.
Met de conferentie wil stichting STRONG de toekomstige generatie inspireren. Voor hen moet het vanzelfsprekend zijn om kinderrechten met kinderen te bespreken. Trudie vertelt dat het beschermen van kinderen nu soms te veel wordt gezien als een zaak van professionals. ‘Er is een hele  keten opgebouwd om kinderen te helpen en te beschermen. Daardoor zijn we niet meer gewend om zorgen over kinderen met elkaar te bespreken. Dan denken mensen al snel, “wie ben ik om me daar mee te bemoeien”. We weten niet meer hoe we dat gesprek moeten voeren.’ Met de conferentie wil STRONG een eerste stap zetten naar een generatie waar iedereen het beschermen van kinderrechten als zijn taak ziet.

Workshops

Jong geleerd is oud gedaan, redeneert Sjieka. ‘Dit idee van peer-to-peer lesgeven staat voor ons centraal. Uiteindelijk willen we dat zowel kinderen als volwassen er als vanzelfsprekend met elkaar over praten. Kinderrechten moeten niet alleen een onderdeel zijn van het onderwijs, het moet echt in het DNA van het gezinsleven zitten.’ Naast de conferentie ontwikkelt STRONG lesprogramma’s en workshops. Studenten worden aangemoedigd deze zelf te geven op werk en stage of aan klasgenoten. ‘Uiteindelijk willen we dat studenten een steeds grotere rol gaan spelen. Bijvoorbeeld ook in het organiseren van de conferentie.’
Dat is de volgende stap. Voor 24 november 2023 staat de tweede STRONG kinderrechtenconferentie op de agenda. De eerste was een groot succes, maar Trudie en Sjieka zien nog mogelijkheden voor verbetering: ‘We hadden graag de kinderen van de Indische Buurtschool en bijvoorbeeld de wijkagent bij de conferentie betrokken.’ In een nieuwe, grotere editie moet iedereen een stem krijgen. Met het Tropenmuseum als gedroomde locatie om kinderrechten het platform te geven dat ze verdienen. 

deel dit artikel: