IJopener is op bezoek bij de Openbare Bibliotheek aan het Javaplein. Met een drankje in de hand maakt De Staat van de Indische Buurt hier de tussenbalans op. Hoe staat het met de buurt en kloppen de kille cijfers wel bij de kleurrijke werkelijkheid? 

Dat is immers het doel van het project, vertelt mede-initiatiefnemer Jan Benjamens: de statistieken laten onderzoeken door de mensen over wie ze gaan. De cijfers, die richting geven aan veel Amsterdams beleid, komen van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Volgens de initiatiefnemers van het project geven deze een te statisch beeld. Ze doen geen recht aan de verschillen die er binnen een wijk of zelfs straat bestaan. ‘Wij hebben gezegd, laten we eens van een afstand naar die cijfers kijken. Met de mensen om wie het gaat. Ten eerste, zijn ze juist? Ten tweede, ervaren we het ook zo? En uiteindelijk, wat doen we met deze informatie?’
Afgelopen oktober was de eerste bijeenkomst. Het idee slaat aan. Ruim tachtig actieve buurtbewoners verzamelen zich in de Stayokay. Qua werk en leeftijd is het een gevarieerde groep. Mensen uit het onderwijs, welzijnswerk, maar ook ondernemers en politieagenten. Hoewel genoeg perspectieven, schort het nog aan diversiteit. ‘Je ziet het ook hier’, zegt Jan, terwijl hij in het zaaltje van de bibliotheek rondkijkt. ‘Het zijn toch vooral veel witte mensen. Het is in ieder geval nog geen afspiegeling van de buurt. Dat is ook iets waar we aan willen werken. Antwoord vinden op die vraag: waarom is het zo lastig iedereen te bereiken?’

Themagroepen

Hier in de bibliotheek bespreken deelnemers de eerste bevindingen van het project. Na de start doken twaalf themagroepen in de statistieken. Het zijn thema’s die soms erg groots aandoen. Het hele sociale domein wordt onder de loep genomen. Onder andere de gebruikelijke leefbaarheid, participatie en welzijn, maar ook duurzaamheid, woningmarkt en veiligheid. Jan verwacht dat er door de overlap in thema’s nog wel wat zal schuiven. Bepaalde thema’s moeten zich nog uitkristalliseren. 
Veiligheid raakt bijvoorbeeld aan meerdere thema’s, legt Jan uit. ‘Het is met name voor jongeren belangrijk, daar speelt het enorm.’ Daarmee is het een zaak van onderwijs, maar het overlapt ook met armoede en bijvoorbeeld de kans op werk. ‘Op veiligheid hebben we nog niet de juiste personen bij elkaar. Je bent heel afhankelijk van professionals. Ik zou graag eens om tafel willen met de wijkagenten. Wat zien en weten zij? Wat kan de buurt zelf doen?’
Gebogen over tafels met post-its en bevindingen staan de deelnemers geanimeerd te praten. Deze opzet geeft richting aan het denken. Voor elk thema is er een poster, met de belangrijkste Staat-van-de-Stad-cijfers op een rij gezet en voorzien van duiding. Onder de kop ‘Dit is er al’ staan bestaande voorzieningen en organisaties in de Indische Buurt. Onder ‘dit willen wij’ dat wat er volgens buurtbewoners nog ontbreekt. Het is een eerste aanzet voor oplossingen.
Die oplossingen zijn soms nog wel abstract. Zo is ‘een laagdrempelige en integrale overheid’ een van de langskomende wensen. Bij de themagroep Economie, Werk en Stage worden die juist heel concreet. De groep constateert dat er te weinig bekend is over jongerenwerkloosheid en onderliggende oorzaken. Een probleem zonder statistieken, betekent beleid zonder richting. Onder de kop ‘Wat kan jij doen’ pakt de themagroep dit aan. Het is een oproep aan professionals, welzijnsorganisaties en bewoners om jongerenwerkloosheid in kaart te brengen en de samenwerking te versterken. De themagroep Participatie is minder pragmatisch. Daar blijkt het veld ‘wat kan jij doen?’ opvallend genoeg leeg.

We zullen het project op de voet volgen en in juni een update geven over de staat van uw straat.

[kader]
In de Staat van de Indische Buurt gaan bewoners, ondernemers en professionals in gesprek over hun buurt. Het project is geïnitieerd vanuit de Meevaart en wordt gedragen door Jan Benjamens, Tim Doornewaard en projectleider Lotte Frissen. Het initiatief van de Meevaart wordt financieel ondersteund door het stadsdeel. Woon, werk of onderneem je in de Indische Buurt en wil je meedenken of op de hoogte blijven van de activiteiten binnen het project? Mail dan naar lotte@meevaart.nl

deel dit artikel: