Mindfulness wordt misschien weggewuifd als ‘een nieuwe hype waar iedereen achteraan hobbelt’. Het bestaat echter al meer dan drieduizend jaar en is deels afkomstig uit het boeddhisme, dat verlossing van lijden als uitgangspunt heeft. Het is de tijd waarin wij leven die het nodig maakt: stress, burn-out, depressie en te weinig vriendelijkheid en
communicatie.

Roy Carton (foto), gecertificeerd meditatie-trainer, psycholoog psychotherapeut en theoloog, is gepensioneerd en besloot zich na de gebeurtenissen rond Charlie Hebdo te gaan inzetten voor een sociale mindfulness, wat ‘Mindfulness voor de buurt’ werd. Roy: ‘Als je een normale cursus mindfulness volgt krijg je acht weken begeleiding, volgens een uitgestippeld protocol. Het helpt mensen uit hun narigheid of stress, dat is bewezen. Maar het helpt alleen jezelf. Na die acht weken is de cursus afgelopen en sta je weer op straat. En dat is wat ik niet wil. Het moet meerwaarde aan je leven geven maar ook verbindingen leggen.’

Wat doet ‘Mindfulness voor de buurt’? Het is een buurtinitiatief voor sociale mindfulness in Amsterdam-Oost. Het wil de voordelen van mindfulness-meditatie delen met buurtbewoners. Het buurtinitiatief werkt op basis van vrijwilligheid, hartelijkheid en betrokkenheid. Het heeft twee doelen: het bevorderen van de onderlinge verbondenheid in de wijk en het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. ‘Mindfulness voor de buurt brengt mensen bij elkaar, het kost niets, maar vraagt wel commitment. Aan mensen die aan een cursus deelnemen wordt gevraagd weer aanwezig te zijn bij een cursus die volgt. Door hun aanwezigheid vormen zij een soort luchtkussen voor de tweede groep die daar een zachte landing op maakt. Zo maak je een dragende fundering en geef je positieve energie aan elkaar.’

Natuurlijke verlichting van pijn

Dit jaar wordt naast gewone mindfulness ook gestart met een nieuwe groep ‘Mindful omgaan met chronische pijn’. Roy: ‘Er zijn veel lotgenotengroepjes waar ieder zijn verhaal kwijt kan. Mijn ervaring met het begeleiden van lotgenotengroepen is dat mensen elkaar wel steunen maar elkaar ook de put in praten. Niemand wordt beter van meer geklaag en gemopper. Mindfulness gaat hier anders mee om. Ik zeg wel eens: “Wees goed voor je pijn”, in het besef dat je mensen daar handvatten voor moet aanreiken.’

Hoe doe je dat: goed voor je pijn zorgen? De technieken in deze cursus zijn een mix van mindfulness, meditatie, bewegingsoefeningen, compassie en modern pijnmanagement. De trainers Roy en Hadleigh Gillibrand zijn ervaringsdeskundigen. Zij weten wat chronische pijn en blijvende beperking betekent. Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat mindfulness-meditatie net zo effectief is als pijnstillers. Met dit verschil dat de meditatie voor je lichaam helend werkt. Dat doen pijnstillers niet. ‘Maar ik zeg altijd “geloof niets van wat ik zeg, maar test het”. Het geeft je een nieuw en rustiger standpunt, waardoor je de dingen anders gaat ervaren. Je slijpt als het ware een nieuw pad in voor de manier hoe je met pijn omgaat en laat het oude links liggen. Maar dat moet je wel oefenen.’

De cursus duurt drie maanden, steeds drie avonden per maand en de vierde zondagavond is bestemd voor een vrij weekend. Wel wordt verlangd dat de deelnemers de thuisoefeningen van tien tot twintig minuten per dag ook echt doen. Zonder oefenen heeft het geen zin om aan de cursus mee te doen. Ook wordt gevraagd dat je na de cursus je bij de volgende cursus tenminste één keer wilt inzetten voor de nieuwe deelnemers.

Loopmeditatie

De stiltewandeling in het Flevopark kan als onderdeel van de mindfulnesscursus gezien worden. Iedere donderdag wordt er onder leiding van Roy een wandeling gehouden van ongeveer 45 minuten. Het vertrekpunt is altijd om 14.00 uur vanaf de achtertuin van het proeflokaal ’t Nieuwe Diep, bij het bruggetje en de oude vissershuisjes. De stiltewandeling is gratis en je hoeft je niet aan of af te melden. De groep vertrekt met degenen die er zijn. Van

de Boeddha is bekend dat hij meer aan loopmeditatie deed dan aan stilzitten. In de stilte tijdens het lopen groeit iets van vriendelijkheid in je door je aandacht op het gevoel in je voeten te richten in plaats van op de drukte in je hoofd. Je ervaart een innerlijke balans die te maken heeft met kinderlijke ontvankelijkheid die door de hectiek van het bestaan vergeten was. Het tovert vaak bij deelnemers een glimlach om de lippen, een kinderlijke vreugde. Wat je leert is dat het mooi moet zijn. ‘Er is een andere kant van mooi weer. Alles is mooi weer, het ligt er maar aan hoe je er naar kijkt.’ ⋅

Facebook: Mindfulness voor de buurt

www.mindfulnessvoordebuurt.simplesite.com

deel dit artikel: