Wie weleens of regelmatig de Daklozenkrant koopt kent de achterpagina met verhalen en gedichten van het Schrijverscollectief Kantlijn. Dit collectief, een groep enthousiaste mensen komt wekelijks samen in de Openbare Bibliotheek op het Javaplein. Voor de IJopener meldde ik mij aan voor deelname aan de workshop. Een bijzondere ervaring!

Op vrijdagmiddag 20 januari meld ik mij voor de workshop in de bibliotheek op het Javaplein. Mijn komst als redacteur van de IJopener is doorgegeven en ik word verwacht. Helaas zijn er ervaringen met journalisten die na publicatie het resultaat niet toesturen aan het schrijverscollectief. Ik beloof om na het verschijnen van de IJopener een aantal exemplaren af te leveren bij de OBA.
Om te ervaren hoe zo’n workshop verloopt doe ik mee als deelnemer zonder duidelijke voorkennis over wat mij te wachten staat. Langzamerhand druppelen de deelnemers binnen.
Ik hou van schrijven en ben heel benieuwd hoe de middag gaat verlopen. Als docent treedt Theo van Treeck op en als min of meer vaste gastheer schrijver René Appel, die zowel bijdraagt aan de inhoud als aan praktische zaken als het verzamelen van de geschreven verhalen. Uiteindelijk zijn we met een gezelschap van acht personen. Het is duidelijk dat de anderen elkaar al kennen en vaker samen hebben geschreven. Er is een bijzondere onderlinge chemie aanwezig. De sfeer is ontspannen en uiteindelijk krijgt iedereen zijn plaats in de groep. 
De docent vraagt alle deelnemers aan deze bijeenkomst een boek te noemen dat veel indruk heeft gemaakt en vandaag dit verhaal met de anderen te delen. Er worden romans genoemd, maar ook filosofische en historische boeken van uiteenlopende schrijvers. De opdracht is om op basis van deze impressies een verhaal te maken. Dat kan gaan over het boek dat het meest aanspreekt of over de emoties en associaties die deze verschillende boeken oproepen. Iedereen is vrij om er een eigen verhaal van te maken. 
Ik heb geen grote ervaring met schrijven in korte tijd en daarbij is het vinden van een creatieve flow niet zo makkelijk, maar wel erg leuk. Na het schrijven leest iedereen het verhaal voor en wordt er commentaar gegeven. De verhalen lopen behoorlijk uiteen en zijn soms van grote creatieve kwaliteit. De reacties zijn direct en eerlijk. De teksten worden bewaard om later te bepalen welke in aanmerking komen voor publicatie. 
Ik heb een bijzonder leuke middag gehad en zal zeker vaker meedoen aan de workshops.

Schrijverscollectief Kantlijn

Kantlijn is decennia geleden voortgekomen uit een christelijke organisatie die verschillende vormen van creatieve dagbesteding aanbood voor dak- en thuislozen. Vijfeneenhalf jaar geleden is Kantlijn een zelfstandige stichting geworden die schrijfworkshops organiseert voor iedereen die zich in en door het schrijven wil ontwikkelen. Hieruit kwam op zijn beurt het Schrijverscollectief Kantlijn voort. 
Het collectief bestaat uit een kleurrijke groep mensen die hun talent in het schrijven van verhalen en gedichten willen ontwikkelen. De deelnemers hebben de wind niet altijd mee: schrijven kan ook een manier zijn om gevoelens en ervaringen te verwerken. Schrijverscollectief Kantlijn produceert inmiddels prachtige teksten. De poëzie en het proza kunnen hard zijn, maar ook grappig en ontroerend, vreemd en verrassend herkenbaar tegelijk. 
De workshops vinden op drie verschillende locaties plaats: in Amsterdam-West, -Noord en -Oost. Met een docent en een schrijver komen allerlei mensen bijeen om met elkaar te werken aan nieuwe teksten. Ze zijn gratis en bedoeld voor iedereen van achttien jaar en ouder die wil (leren) schrijven onder de inspirerende begeleiding van docenten afkomstig uit het schrijversvak. Er wordt gezorgd voor koffie, thee. En er is volop aandacht voor elkaars verhalen. 
Naast de workshops treden de deelnemers ook naar buiten met publicaties en podiumoptredens. Zo vond in november de presentatie van ‘Kantlijn live’ plaats in literair theater Perdu op de Kloveniersburgwal.

Stichting Kantlijn

De stichting bestaat uit inspirerende docenten, een coördinator, financiële administratie, vrijwilligers en het bestuur. Natuurlijk zijn er voor de organisatorische kant mensen nodig om te zorgen voor geld, locaties en medewerkers. Zo worden de schrijfworkshops en het publiceren en voordragen van de verhalen mogelijk gemaakt. Stichting Kantlijn draagt zorg voor de ondersteuning voor allerlei activiteiten op het gebied van schrijven. 
Kantlijn wordt mogelijk gemaakt door donateurs die Kantlijn een warm hart toedragen. Aanmelden voor een financiële bijdrage kan per mail: schrijverscollectiefkantlijn@gmail.com. 

Wil je naar een workshop komen graag aanmelden op de website: kantlijn.org/#workshops.

deel dit artikel: