Iedereen kent wel de slogan ‘een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’. Ook voor slimme ouderen lijkt dat een verstandig devies. Toch is dat nog niet zo eenvoudig. 

Oproep 

Wie wil er meedenken over samen oud worden in het Oostelijk Havengebied? Stuur een mail naar Lode Wigersma (lodewigersma@gmail.com.) Samen met de Eester plannen we dan in het voorjaar een bijeenkomst van deze denktank, waarbij we hopen dat goede ideeën omgezet gaan worden in actie. 

Lode Wigersma (72) maakt zich zorgen. Zijn er in de toekomst nog wel voldoende mantelzorgers en professionele hulpverleners om voor ouderen te zorgen? Zelf is hij vier jaar geleden verhuisd naar een gelijkvloers appartement in het Oostelijk Havengebied. Hij kent zijn buren en hij zou ze kunnen vragen een boodschap voor hem te doen en omgekeerd zou hij dat ook voor hen doen indien nodig. Maar is dat voldoende om oud te worden in zijn buurtje? 

Zorgelijke prognoses 

Als oud-huisarts, maar ook wetenschapper en oud-directeur van de KNMG, de overkoepelende artsenorganisatie, heeft hij met argusogen de bezuinigingen in de gezondheidszorg gevolgd. Onder het kopje ‘de participerende samenleving’ wordt er tegenwoordig een groter beroep op de mantelzorg gedaan. In zijn ogen is dit echter een verkapte bezuinigingsactie. Het aantal chronische ziektes, de zogenaamde welvaartsziektes, nemen toe, waardoor mantelzorg zwaarder wordt. Als de trend van meervoudige chronische ziekten niet stopt, leidt dat, eigenlijk al binnenkort, tot enorme knelpunten in de (mantel)zorg. Want de mantelzorgers worden ook ouder. 
De prognose is dat in 2040 niet alleen het aantal mantelzorgers is gehalveerd maar dat er ook nog eens een groot tekort in de professionele zorg zal zijn. Wat is de oplossing? Die is er niet meteen. Wel is het zo dat de buurt daarin een rol zou kunnen spelen: je buren zijn tenslotte je meest letterlijke naasten. Ook de huisartsen in de buurt en buurtinstellingen als buurtcoöperatie de Eester zijn belangrijk. En daarnaast zullen we samen op zoek moeten gaan naar creatieve ideeën. Vandaar het voorstel voor een denktank over hoe slim oud te worden en elkaar steun te bieden. 

De BuurtBel 

Maar laten we ook eens kijken wat er in het Oostelijk Havengebied al allemaal gebeurt aan ondersteuning. Buurtbewoners Lennie van Veenendaal (62) en Petra Wijnenga (63) bevrouwen de BuurtBel. Zij koppelen vragers aan aanbieders. Dat doen zij niet ongezien. Samen met degene die de klus wil gaan uitvoeren gaan ze naar de aanvrager om te kijken of vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Daarbij kijkt de BuurtBel ook of er nog andere vragen zijn. Eigenlijk is de ervaring dat iedereen een gerichte vraag heeft. Overvragen is iets is wat niet voorkomt. Mensen bieden namelijk liever hulp aan dan dat ze die krijgen. Tijdens corona kreeg de BuurtBel er maar liefst 75 nieuwe buurtbewoners bij die iets voor een andere buurtbewoner willen doen.
at zijn het zoal, die hulpvragen? Dat varieert van boodschappen doen, een wandelmaatje, computerhulp of het uitvoeren van een klusje, zoals het ophangen van gordijnen, tot het rijden naar het ziekenhuis. Hoewel niet alleen ouderen gebruik maken van de BuurtBel is het duidelijk dat deze voorziening voor hen extra belangrijk is. Ook de Eestermobiel is een uitkomst voor ouderen, waarmee zij leuke dingen kunnen doen, zoals winkelen op de Dappermarkt of in de Oostpoort of op bezoek gaan bij vrienden. Maar ook de Buurtbel maakt zich zorgen: de aanvragen worden complexer – denk daarbij aan ondersteuning bij dementie. Dat heeft te maken met een schaarste aan professionele hulp: van de verzorging na ontslag uit het ziekenhuis tot de wachtlijst van een jaar voor huishoudelijke hulp. Ook de Eester wil deelnemen aan de denktank, omdat zij het belangrijk vinden dat de bewoners zelf de regie kunnen voeren over hoe hun zorg georganiseerd wordt. Daarbij is samenwerking met de professionele zorg belangrijk: burenhulp en zorgprofessionals kunnen immers niet zonder elkaar.⋅ 

Info: BuurtBel (020) 7723814 of debuurtbel@buurtcooperatieohg.nl.
Of bij de Eester, C. van Eesterenlaan 266, ma-vr 10.00-16.00 uur. 

deel dit artikel: